Entry: Houdbare solidariteit 31.10.04Gisteren op het nieuws: PvdA wil 50% van alle ambtenaren van het ministerie van onderwijs en wetenschappen voor de klas zetten. Hmm. Als je zoiets in Haarlem zou roepen, word je nét niet voor asociaal uitgemaakt.


Toch wil ik in dit stukje een lans breken om gewoon rationeel, en zonder onderbuikargumenten naar de grootte van het Haarlemse ambtelijk apparaat te kijken. Per slot van rekening is een gemeentelijke organisatie een loonbedrijf, waar een slordige 100 miljoen per jaar aan lonen wordt uitbetaald. Dat werpt een ander licht op het structurele tekort van 10 mln per jaar waar Haarlem mee te kampen heeft. Immers dat tekort bedraagt dan 'maar' een tiende van alle ambtelijke loonkosten.
Onderzoeken wijzen uit dat in elke organisatie het zogenaamde 'interne verzuim' even hoog is als het ziekteverzuim. 'Intern verzuim', dat kent iedereen: het zijn die drukke baasjes die de hele dag met volle ordners door de gang rennen, overal even een deur opengooien maar in feite niet veel 'product' leveren. Dat zijn ook die stille types die met de deur dicht aan allerlei beleidsnota's werken waar niemand om gevraagd heeft. 'Interne verzuimers' zijn, ook daar zijn gegevens over, medewerkers die een veel grotere kans lopen de ziektewet in te stromen dan medewerkers die zo goed aangestuurd worden dat ze aan het eind van de dag fluitend naar huis gaan omdat ze 'zinvol' werk hebben kunnen doen.
Naast het 'interne verzuim' heb je ook nog de zogenaamde 'faalkosten', een term uit de bouwwereld afkomstig. Faalkosten zijn kosten die, met kennis achteraf, vermeden hadden kunnen worden. Hoe tenenkrommend dat voor veel mensen ook zal klinken, 'faalkosten' zijn voor een groot deel onvermijdelijk en komen in de beste organisaties voor. Bij een slecht aangestuurde dienstenorganisatie kunnen die faalkosten helaas wel 30% van de loonkosten uitmaken. Slaag je erin die 30% terug te brengen tot 20% (het gemiddelde in nederland ligt rons de 15%) dan kan dat in de Haarlemse situatie al snel 10 mln schelen. Het is dus allemaal weer een kwestie van de 'kwaliteit van de organisatie'.
Hoe zit dat nu in Haarlem? Getuige het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek, dat onlangs onder 1000 van de 2000 ambtenaren is verricht, kunnen we juist op dit laatste vlak nog heel wat verbeteren. 
tabel uit MTO 2004
Ten opzichte van 2001 zijn onze ambtelijke mederwerkers minder tevreden over de wijze waarop ze door de organisatie worden aangestuurd. Nu is het heel normaal dat er kritiek op de 'ander' wordt geleverd, maar dat de lijn dalend is baart zorgen. Als we er in slagen de kwaliteit tot een bovengemiddeld niveau te verhogen, krijgen we aanzienlijk meer tevreden ambtenaren. Die weten dat ze goed werk doen, dus minder stress, dus  minder ziekteverzuim, dus minder vervangers, dus..een kleinere organisatie. En minder mopperende Haarlemmers.
Kortom, het zou mij niet verbazen als we, ook al door financiële noodzaak gedwongen, tot het inzicht komen dat we, misschien niet 50%, maar dan toch zeker 15-20% efficienter kunnen werken. Daarmee kunnen we mogelijk liefst 15 tot 20 miljoen euro, jaar in jaar uit, verleggen naar de kwetsbare groepen of buurten in Haarlem die het écht nodig hebben. Naar een beter onderhoud van de stad. Naar het opbouwwerk in de wijken, dat met de vergrijzing steeds belangrijker gaat worden.
Ik geloof niet in de na-mij-de-zondvloed solidariteit van Wouter Bos en Lodewijk de Waal, dat is immers solidariteit voor hooguit nog tien jaar. En dan is het geld op. En dán zul je nog eens zien wat tweedeling in de maatschappij werkelijk inhoudt.  Ik geloof wél in de 'houdbare solidariteit' van PvdA-er Coen Teulings. Solidariteit tot in lengte van generaties. Om dat in Haarlem ook voor de toekomst mogelijk te blijven houden zijn we het onze inwoners verplicht om de kwaliteit van de organisatie, véél sneller dan nu het geval is, te verbeteren. Zodat we de vrijkomende miljoenen kunnen inzetten waar dat nodig is. Steden als Tilburg en Apeldoorn hebben laten zijn dat het mogelijk is om dergelijke ambities in 4 jaar tijd voor een groot deel te verwezenlijken.

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments