Entry: HFC-Haarlem Stadion komt maar niet van de grond 22.10.04Het is nu alweer anderhalf jaar geleden dat de raad met een meerderheid van één stem het "groene" licht gaf aan de bouw van het omstreden multifunctionele stadion in de Zuiderpolder. In deze anderhalf jaar is bijna niets gebeurd.


Imca legt de zwarte piet een beetje bij de Haarlemse VVD, bij de ambtenaren van afdeling Vastgoed, bij de 'politiek'. Onzin natuurlijk. De op zich niet zo denderende voorstellen van de VVD maakten het project eerder goedkoper dan duurder. De ambtenaren moeten er op toezien dat aan de door de raad vastgestelde en door Imca onderschreven randvoorwaarden wordt voldaan. Er is dus iets anders aan de hand. Bergijp me overigens goed, met IMCA is niets mis, het door hun ontwikkelde "Oostpoort Centre" overstijgt in kwaliteit alles wat in de kantoorbouw de laatste decennia in Haarlem is gerealiseerd. Een gebouw van ongekende allure. Ook van het Imca-stadionplan hebben we altijd gezegd: "de kwaliteit van een Rolls-Royce, maar helaas wel fout geparkeerd."
De markt voor kantoorruimte is op het ogenblik gewoon niet best, daar hoeven we elkaar niet de schuld voor te geven. Hoewel het begin van de jaren 90 liet zien dat leegstand in twee-drie jaar kan omslaan in een tekort, is het voor een ontwikkelaar veel te riskant om nu te bouwen. En zonder kantoren geen stadion, zonder stadion geen kantoren. Misschien wacht Imca op betere tijden, die ongetwijfeld over een jaar of 3 of 4 weer zullen aanbreken, alvorens de besprekingen met Barnhoorn af te ronden.
Door D66 is dit sur-place scenario twee-en-half jaar geleden al bij de raad onder de aandacht gebracht. Helaas, het HFC Haarlem stadion, als het er al ooit van komt, zal niet eerder dan 2010-2011 gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Barnhoorn, die zijn eerste collegejaar het nog wel eens had over de "Haarlemse ziekte" en "typisch D66-truukjes", hult zich sinds juni in oorverdovend stilzwijgen.
Jammer, want D66 heeft altijd volgehouden dat de Waarderpolderlocatie een goed alternatief zou zijn geweest. Het door D66 en GLH ontwikkelde plan bevatte onder grasmatniveau ruime mogelijkheden voor de wat grovere detailhandel, zodat zich voor tienduizenden vierkante meters goed een meubelboulevard-achtig geheel had kunnen ontwikkelen. Ook hadden D66 en GLH scherpomlijnde ideeën om de bouw gefaseerd aan te pakken, zodat kantoren in een later stadium, bij een wat betere vastgoedmarkt, ontwikkeld hadden kunnen worden.

plan D66 + GLH

Samen met IKEA zou dat tot een economisch vitaal gebied hebben kunnen uitgroeien. Een dergelijke ontwikkeling is in de Zuiderpolder, aan de andere kant van de spoorlijn, ligt maatschappelijk lastiger. Intussen heeft het college zich met de aanpak van de viaducten definitief in een planologisch stikmat geplaatst en lijkt ons plan geen optie meer.
D66 heeft anderhalf jaar geleden met pijn in ons groene hart gezegd bij een raadsmeerderheid loyaal aan de Zuiderpolderlocatie te zullen meerwerken. D66 heeft daaraan echter toegevoegd dat indien Barnhoorn en IMCA, op grond van de gemaakte afspraken, er niet tijdig in slagen een waterdichte realisatieovereenkomst te ondertekenen, de hele zaak terug naar de gemeenteraad gestuurd dient te worden. Daar komt nu bij, dat er geen vanzelfsprekende raadsmeerderheid voor de Zuiderpolderlocatie aanwezig is. Wat mij persoonlijk (nog geen fractiestandpunt) betreft is de raadsvergadering op 1 december 2004 een mooi moment om één en ander te agenderen. We kennen immers allemaal de ellende die we over ons en de stad afroepen als we projecten zonder maatschappelijk en politiek draagvlak kost wat het kost door proberen te zetten. De eerste projectontwikkelaar die daarmee gediend zou zijn moet nog gevonden worden.

   1 comments

j.f. hoefman
November 26, 2004   11:04 PM PST
 
Beste heer Blogt, ik heb uw artikel gelezen en ik begrijp uw standpunt wat betreft het maatschapelijk draagvlak, maar is het niet zo dat de oostelijke toegang tot haarlem momenteel erg verloederd is en imca tenminste voor een waardigere toegang zorgt, tevens gaat u voorbij aan het belang van de realisatie voor de voetbalclub haarlem die afhankelijk is van dit project. Verder complimenten voor de verzorgde site het is goed dat raadsleden zo openlijk hun standpunt geven

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments