Entry: Boycot deWaterschaps'verkiezingen' Rijnland 28.9.04Als het gaat om het leveren van waarnemers bij verkiezingen in verre landen staat Nederland altijd in de voorste gelederen te trappelen. Ik vraag me af wat voor rapport deze waarnemers zouden uitbrengen bij de deze week te houden waterschaps'verkiezingen'. Deze 'verkiezingen' die geen verkiezingen zijn zouden eigenlijk bij VN-resolutie ongeldig verklaard moeten worden. Ze zijn misleidend, niet democratisch, gebaseerd op uitgangspunten die al sinds Thorbecke geen deel meer uitmaken van ons polderlandse gedachtengoed, kortom ze zijn, wellicht niet volgens de letter, maar in ieder geval volgens de geest, onzinnig, onwettig, onfatsoenlijk, onsmakelijk.


Nu moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat het huidige kabinet aan wat reparatiewetgeving werkt, maar als ik de voorstellen zo bekijk, dan kan de minister (welke minister trouwens?) zich de moeite besparen. Ik laat die maar even voor wat ze zijn, aan de essentie van mijn stukje zal de nieuwe wet nauwelijks iets veranderen.
Geen misverstand over het belang van de Waterschappen. Als ik zou moeten (of mogen) kiezen tussen de provincie en de waterschappen, zou ik zonder meer voor de waterschappen kiezen. Liever de Waterschappen opleuken met zeggenschap over allerlei andere regionaal belangrijke zaken, dan de logge provinciale ambtenarij nog eens aandikken met de zeggenschap over het waterbeheer. Überhaupt is "de Provincie" een bestuurslaag waarvan twee-derde van de statenleden na afloop van hun periode zeggen dat die eigenlijk gemist kan worden, en die kunnen het weten, maar dat is een ander verhaal.
De Waterschappen zijn dus belangrijk. Elke centimeter schommeling in waterpeil heeft al verstrekkende gevolgen voor de stroming van brak naar zoet, van vuil naar schoon, voor droog naar nat. Daar hoeven we als polderbewoners niet al te lang bij stil te staan, dat besef zit in onze genen. Ik zou er ook volledige vrede mee hebben als de Waterschappen louter vanuit deskundigheid worden samengesteld. Maar als we dan toch kiezen voor een democratisch gekozen afvaardiging, dan moeten we het ook goed doen, volgens geschreven, maar ook volgens ongeschreven, evenwel algemeen aanvaarde spelregels.
Maar hoe gaat dat nu, deze week? Luister en huiver: iedere burger (neem ik maar aan) ontvangt een uitgebreid keurig netjes op kringlooppapier gedrukt informatiepakket onder het motto "het is tijd om te kiezen". De ingesloten krant claimt: "Het bestuur bepaalt het beleid, en dat bestuur kiest u zelf!" Geen woord over het feit dat niet iedereen hetzelfde krantje ontvangt. Geen woord over het feit dat er wel vijf verschillende categorieen gehanteerd worden, waarbij het principe 'one man one vote' op zeer rekbare manier wordt toegepast. Geen woord dat u als huurder niet dezelfde afgevaardigde kunt kiezen als uw buurman die eigenaar is. Geen woord dat uw partner niet dezelfde kandidaat kan kiezen als u, als uw gezamelijk huis op uw naam staat. Geen woord dat de categorieen 'bedrijven' en 'pachters' niet op de internetkieswijzer www.stemwijzer.nl voorkomt. Sterker nog: "Het uitgangspunt is dat iedereen die belang heeft bij het werk van een waterschap daarvoor moet betalen. Iedereen die betaalt heeft ook recht op zeggenschap in het waterschapsbestuur. Hoe groter het belang is, hoe meer men betaalt, hoe meer zeggenschap (zetels) men heeft in het algemeen bestuur." Deze toelichting staat wel te lezen in op de website van het Waterschap, maar wordt in de verkiezingskrant wijselijk weggelaten. Dat je als eigenaar-bewoner meer invloed hebt dan als bezitloze huurder? Nada. -laat staan als grootgrondbezitter (heus!), een categorie waar, indien je tenminste tot deze verheven kaste behoort, je tenminste nog belangenbehartiger Karel van Broekhoeven kunt kiezen? Nope.
Vreemd genoeg leidt deze anomolie in ons democratisch bestel nauwelijks tot discussie. Als je zoekt op "verkiezing waterschap ingezetene" dan tref je hier en daar wel wat aan maar men lijkt er niet wakker van te liggen. Nu, ik ook niet, want ik zal niet stemmen voordat er een simpel democratisch systeem komt van evenredige vertegenwoordiging. We houden toch ook geen Tweede Kamerverkiezingen onder de wervende tekst (ik parafraseer) "Het uitgangspunt is dat iedereen die belang heeft bij het werk van de Nederlandse Staat daarvoor inkomstenbelasting moet betalen. Iedereen die betaalt heeft ook recht op zeggenschap in de Tweede Kamer. Hoe belangrijker uw werk is, hoe meer u verdient en dus hoe meer belasting u betaalt, des te meer zeggenschap (zetels) u heeft in de Tweede Kamer." Prima uitgangspunt voor een aandeelhoudersvergadering, maar voor een belangrijke steen in ons democratisch bouwwerk? N e e e e toch?
Ik begrijp werkelijk niet hoe bij sommige kandidaten (waaronder ook D66-ers) te lezen valt dat hun kandidatuur door politieke afdelingen gesteund wordt. Werkelijk te gek voor woorden. Boycotten, mensen!

   1 comments

hndll
September 28, 2004   05:55 PM PDT
 
dit houd de mensen toch helmaal niet bezig wat een g7er

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments