Entry: Stoelendans 13.2.04Het CDA vindt dat er binnen de Haarlemse PvdA-fractie geen geschikte wethouderskandidaten zouden zijn. Of althans geen politieke zwaargewichten. Rob Oudkerk zou dat wl zijn, zo laat het politiek meest geciteerde CDA-raadslid Jonck Verhagen zich in alle landelijke dagbladen quoten.


Ik heb Jonck Verhagen hl hoog staan. Niet bepaald om zijn politieke behoedzaamheid, maar omdat hij als geen ander vanuit de kritische onbevangenheid van de burger kan denken. Per slot van rekening is de raad als "lekenbestuur", bestaande uit mensen zoals u en ik, n van de stappen die genomen zijn om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen, dus mensen als Jonck Verhagen hebben we hard nodig om voor de kiezers herkenbaar te kunnen zijn.
Toch betwijfel ik of zijn politieke instinct, toen hij Rob Oudkerk als geschikte Haarlemse kandidaat voor het wethouderschap noemde, hem wel goed heeft ingefluisterd. Ik wil het dan niet hebben over het commentaar "dat het een interne aangelegenheid van de PvdA" is. In het duale bestel, waar sprake is van ontvlechting van raad  en bestuur, is er best een lans voor te breken dat andere raadsleden hier ook een mening over mogen hebben, al was het maar omdat je bij het tussentijds vertrekken van een wethouder als raad, maar zeker als coalitiepartner toch een verantwoordelijkheid hebt ten aanzien van de zittende wethouders van eigen politieke kleur.
Nee, gewoon het noemen van de naam Oudkerk is "een beetje dom" geweest. Oudkerk heeft hondse weken achter de rug gehad, een mens heeft nu eenmaal even de tijd nodig om zichzelf en gezin weer op te kunnen pakken, hetzelfde geldt voor de lokale PvdA-afdelingen. Verder denk ik dat, juist nu we financieel in windkracht 9 terechtkomen we eerder behoefte hebben aan een secure bestuurder dan aan een "politiek zwaargewicht". 
En vinden we in de huidige PvdA fractie dan geen secure bestuurders? Naar mijn idee, ls de PvdA al een wethoudersprobleem heeft, is het omdat de fractie, ook na het tragisch wegvallen van Onno van der Veen, een stuwmeer aan bestuurlijke kwaliteit in huis heeft. Dat zou mijn zorg dan ook zijn, mocht n van de onderkoning(inn)en tot wethouder benoemd worden, blijft er dan een stabiele fractie over? Niet alleen mijn zorg, maar ook die van Haarlem, juist nu we hoge zee voor de boeg hebben.

   2 comments

Buy Dapoxetine
October 18, 2011   06:26 PM PDT
 
Hi..
this is wonderful posting information....really great posting..thanks for sharing this information.......

erik haverkorn
February 13, 2004   04:20 PM PST
 
Een grap van Jonck gaat een geheel eigen leven leiden.

Is dit nou interessant?

Waar was je tijdens de presentatieavond over het Provinciehuis? Geen raadslid te bekennen. Is er geen belangstelling voor projecten van deze soort.

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments