Entry: Tarieven overnacht garageparkeren 5.2.04Brief van een bewoner van de Haarlemse binnenstad: “...u mag mij uitleggen waar ik de auto legaal en niet al te duur kan parkeren als ik moegestreden 's avonds laat uit de file rol en een volledig opgebroken en volgeparkeerde stad tegemoet kan zien...”  


“We hebben zitten slapen”  Dat stelde VVD raadslid Jan van Os in het artikel  in het Haarlems Dagblad terecht. De besluitvorming is dan ook zeer rommelig gegaan. D66 heeft eind 2002 al aangedrongen op een tijdige aanpassing van de tarieven, zodat  parkeerders niet met grote stijgingen ineens zouden worden geconfronteerd. Wethouder De Lange hield de raadscommissie echter steeds voor, een dergelijke verhoging van de tarieven gelijktijdig met het na inspraak vaststellen van de zogenaamde Parkeernota in te willen voeren. Op zich klinkt dat heel logisch, in de Parkeernota leg je aan de Haarlemse bewoners en ondernemers uit waarom je wélke parkeer- en tariefmaatregelen neemt.
Helaas liep de Parkeernota grote vertragingen op, vandaar dat de commissie in oktober 2003 voorzichtig telefonisch werd benaderd of men vóór het gereedkomen van de parkeernota, tóch met verhoging van tarieven zou instemmen. Het even voorzichtige advies van D66 was toen: “we zien het probleem van de wethouder, leg het maar voor in de commissie voor inhoudelijke behandeling”. We waren vervolgens, en wie niet overigens, wel een ‘beetje’ verbaasd toen wethouder De Lange besloot om de verhoging parkeergaragetarieven tégen de afspraken in niet aan de commissie voor te leggen. Die verbazing nam nog eens toe, toen bleek dat in de stukken van de financiële CMC commissie abusievelijk vermeld stond dat de commissie Stedelijk Beheer positief had geadviseerd!  Een detail, vond het college dat, waar het om ging was immers de inhoud. 
En dat is nu net het punt. Door het gerommel met deze nota verhoging parkeertarieven, heb ik namens D66, toen het stuk na aandringen van de Stadspartij 17 december 2003 tóch in de Raad werd behandeld, mij niet gerealiseerd (zitten slapen dus) dat parkeerbewuste bewoners, die het voor de kwaliteit van de binnenstad over hebben om ’s nachts hun auto meteen in de parkeergarage te zetten, dat nu wel uit hun hoofd zullen laten. Omdat ze in plaats van € 1 nu maar liefst het zesvoudige moeten betalen. Immers, stel je zet om 18.00 uur je auto in de garage, dan betaal je tot 21.00 uur € 4,50 en dan voor de nacht nog eens € 1,50, samen € 6. Ik vind de verhoging naar € 1,50 per uur voor de mensen die ’s avonds tot 21.00 uur gebruik willen maken van de parkeergarages  op zich niet onredelijk en in lijn met wat ikzelf als automobilist in andere steden ervaar. Bovendien hoor ik via de media andere parkeerders daar ook niet zo over klagen. Maar het feit dat de wethouder in de tariefstelling  nu stimuleert  dat in plaats van de garages nu de straten ’s nachts weer vol komen te staan, vind ik ronduit twee stappen terug.
Wat kunnen we doen om dat goed te maken? Wethouder Ton de Lange heeft in ieder geval beloofd de parkeertellingen nauwlettend in de gaten te houden. Als inderdaad blijkt dat het garageparkeren afneemt, met andere woorden dat iedereen weer blokjes rijdend, de lucht vervuilend en de straten verstoppend minutenlang op zoek is naar een gaatje, dan doen we het niet goed. Daar en boven moet het toch mogelijk zijn, door wat aanpassingen van de software in de automaat, om auto’s die overnacht blijven staan  (van omgevingsbewuste bewoners dus) het tarief van € 1,50 betalen in plaats van € 6,-. Het door de raad gestelde kader is immers “de binnenstad autoluw”, en dat moeten we niet gaan torpederen door tegenstrijdige maatregelen. Nóg een voordeeltje: díe automobilist die te diep in het glaasje heeft gekeken en niet zo maar over een bob of bobine beschikt, kan € 4,50 terug verdienen door de auto lekker te laten staan en in plaats daarvan wijselijk een taxi te nemen!

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments