Entry: Stadion Zuiderpolder 18.1.04Waar D66 steeds voor heeft gewaarschuwd, lijkt te gaan gebeuren. HFC Haarlem kan de eerstvolgende vijf jaar nog niet naar het nieuwe stadion. Haarlemse ziekte? Overmacht? En nu?


Ik was nooit blij met de bouw van een stadion in de Zuiderpolder, maar ik heb altijd een plaats gezien voor een multifunctioneel stadion, met nadruk op multi. Het project dreigt nu te verzanden, de markt zit natuurlijk ook even niet mee. Imca heeft het nu over “eind augustus 2005 bouwaanvraag”  en waarschuwt dat ze er dan mogelijk “toch nog niet uit zullen zijn”. Dat betekent dat het ook 2007 kan worden, met nog een drie jaar Raad van State procedures en twee-drie jaar bouwen daar bovenop lijkt het door D66 voorgespiegelde realisatiejaar van 2009 plotseling nog moeilijk te worden, 2012 ligt meer in de rede. Maar voetballen in 2005, zoals veel voorstanders wilden doen geloven, tja....


 “Goed” nieuws dus voor veel bewoners van de Zuiderpolder en slecht nieuws voor voetballend Haarlem? Dat laatste zeker, dat eerste dat weet ik nog zo net niet. Met de last-minute motie van de VVD om alle parkeren ondergronds te doen ten koste van de multifunctionele ruimte ben ik nooit gelukkig geweest. Ik kan me dan ook best voorstellen dat de VVD onder druk van IMCA en Barnhoorn het raadsbesluit weer terugdraait en het oorspronkelijke ontwerp weer als basis neemt. Daar zit tenminste een multifunctionele evenementenhal in die goed geluiddicht kan functioneren en zodoende nog een meerwaarde kan hebben voor Haarlem. En de parkeergarage op maaiveld ontsluiten is ook niet slim geweest, dat geeft allemaal onnodig gemanoeuvreer in de woonwijk.


 Gewoon terugdraaien die handel. Laat Imca nu maar het ‘oude’ plan bouwen, daar wil ik niet kinderachtig in zijn. Natuurlijk zijn we (D66) tegen, maar we hebben het VVD amendement altijd een beetje een schaamlapje gevonden, en wat  mij betreft een aanzienlijke verslechtering op het toch al onzalige idee om daar te bouwen. Als je dan het oorspronkelijke plan neemt, heb je een ontwerp, goedgekeurd door welstand, een plan dat al door Imca doorgerekend is en dus ook “snel“ gerealiseerd kan worden. 


 Want  met de datum van augustus 2005 riskeert HFC Haarlem dat het hele stadion opníeuw inzet van de gemeenteraadsverkiezingen zal worden, immers de kantoormarkt ligt dan nog steeds op apegapen, en alvast het stadion daar neerzetten,... het kan natuurlijk, maar het ligt (bij Imca moet de schoorsteen ook blijven roken) niet in de lijn van de verwachting. Kortom, als D66 kunnen we natuurlijk met leedvermaak toe gaan zien hoe de zaak in de Zuiderpolderklei vastloopt, maar dat deden we niet en dat doen we, als het aan mij ligt, nog steeds niet.


 Déden we niet, omdat we anderhalf jaar geleden met een goed doordacht en (nog steeds) realiseerbaar alternatief kwamen en doén we niet door de voorstanders (CDA, PvdA en VVD) van een stadion op die plek hopelijk (fractieoverleg moet nog plaatsvinden en misschien moeten we weer terug naar onze leden) dringend te adviseren bij raadsbesluit de zaak weer naar het ‘oude’ Imca-voorstel terug te brengen. Immers aan het realiseren van dat plan zal Imca al een hele zware pijp hebben. Bovendien geldt, mogelijk zelfs voor de omwonenden (om redenen die ik aan het begin genoemd heb): liever een multifunctioneel plan in 2009 dan een slecht plan in 2012.


   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments