<< June 2021 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

   
elke 10 min
CV van Fedde Reeskamp

2002-2006
D66-Raadslid gemeente Haarlem
Portefeuille:
Rekenkamercommissie
Stadsreiniging
Verkeer & Vervoer
Onderhoud Openbare Ruimte
Financiën
Personeel & Organisatie

2002
Campagnecoördinator GR-verkiezingen

1999-2001
D66-Klankbordgroep Stadsontwikkeling & Beheer

1991-heden
Lid D66

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik architect.
Landelijk en lokaal heb ik altijd gestemd, meestal groenig, vanaf begin jaren '80 natuurlijk altijd D66.

Waarom D66? Om eerlijk te zeggen: het kriebelt me wel eens dat D66 nog maar een handvol zetels telt. Maar ja... De SP en GroenLinks zijn me te dogmatisch, te gelovig. Het CDA juist weer te veel van de kool en de geit. VVD en PvdA: uitstekende volkspartijen die echter beide missen wat D66 als enige partij wél heeft: een soort niet aflatende maatschappelijke nieuwsgierigheid, durf tot onafhankelijk denken, het vermogen om te twijfelen.

Dat laatste is electoraal niet altijd een pre. Maar ook dat vind ik nu juist zo aardig, D66-ers liggen daar niet zo wakker van. Door de inhoudelijke kwaliteit van de volksvertegenwoordigers tellen onze zetels vaak voor twee, als het om invloed gaat. Mijn grootste politieke wens lijkt heel eenvoudig te vervullen, maar is dat niet: het betreft de naam D66. Met onze naam zitten we de inhoud in de weg. Daar moeten we dus van af. Gewoon Democraten.

Voor wat betreft Haarlem: onze stad zit ambtelijk te ruim in het pak. Iedereen is van goede wil, maar door het aantal ambtenaren zijn er teveel afstemmingsverliezen. Tegelijkertijd: alleen met voorzichtig beleid kan dat aantal worden teruggebracht, anders raakt onze stad in een slip waar we niet uitkomen.
ALs dat eenmaal gebeurd is, dan komen er miljoenen euro's vrij, geld dat in voor Haarlemmers zichtbare dingen besteed kan worden. Wat die zaken zijn, is voor iedereen zonneklaar.

Oh ja, ik ben van bouwjaar 1959. In de Jordaan geboren, via Amstelveen, Heemskerk, Bussum, Delft, Haïfa, Delft, Amsterdam, Zutphen, Londen (Hainault, Golders Green, Barnes) in 1990 in Haarlem neergestreken. In Haarlem in de Vijfhoek gewoond, op Het Korte Spaarne, en nu in de Zuiderhout.
Voor mij is Haarlem onbetwist één van de plezierigste plaatsen om te leven.
raadsleden wethouder maarten divendal jaap pop berny martini pieter barnhoorn ruud grondel jur visser mimi rietdijk oktay özcan jan nieuwenburg hans klaassen paul marselje jonck verhagen wim catsman ria keesstra-tiggelman marja funnekotter-noordam martin hagen chris van velzen jan pieter van vulpen lia blesgraaf-belterman stan kaatee katee arjen overbeek marianne zoon pieter elbers hilde van der molen jetske cnossen wietse van dijk marco bij de vaate paul moltmaker frans willem lantink ali oass tahsin onur mustafa öcal mirjam rasoelbaks teus vreugdehil cornelie raeven willem seelen marie therese meijs anita de jong ada walters rineke mesman lukas mulder motie van wantrouwen interpellatie cda groenlinks stadspartij leefbaar haarlem lijst de vries lijst raeven democraten haarlem partij van de arbeid vvd cornelis mooij hans berkhout jan ruben jan vegter mkb haarlem industriekring haarlem kamer van koophandel centrummanagement eye-opener ubbo van der blom joost van eijsden gisele ideler jelle meijdam cornelis mooij sp? patrick poelman louise van zetten sjoukje reeskamp libben reeskamp fons hoenderdos wouter stigter guus sprokkereef wim van seggelen ben nijman grondbedrijf arnout heemskerk frans van den berg richard hoving richard voorneman klaas meijer marco visser glenn mellonius dineke lentz bart witmond hélène steenhoff margo rol vinco prizmic peter schouten martin de vries erik haverkorn tiny van hoeyen jaap moerman menno herstel casper van boltaringen marleen barth martijn de rijk jan gorgels wijkraad wijkraden dualisme gestapo dik hulsebos henk sloos boudewijn bach chris brunner verover henny jellema pieter karsdorp rike ruiter van kooten knipper hannenberg de bruin brons onthulling gedenkteken inspectie openbare orde en veiligheid ioov rob dumont reptielenopvang veerplas hfc stadion fietsersbond fb jan de ridder marijke lodeweegs wijkradenbinnenstad cami moskee minaret selimiye zomerzone spoorzone joost van eijsden marco visser
If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed5.2.04
Tarieven overnacht garageparkeren

Brief van een bewoner van de Haarlemse binnenstad: “...u mag mij uitleggen waar ik de auto legaal en niet al te duur kan parkeren als ik moegestreden 's avonds laat uit de file rol en een volledig opgebroken en volgeparkeerde stad tegemoet kan zien...”  
“We hebben zitten slapen”  Dat stelde VVD raadslid Jan van Os in het artikel  in het Haarlems Dagblad terecht. 
De besluitvorming is dan ook zeer rommelig gegaan. D66 heeft eind 2002 al aangedrongen op een tijdige aanpassing van de tarieven, zodat  parkeerders niet met grote stijgingen ineens zouden worden geconfronteerd. Wethouder De Lange hield de raadscommissie echter steeds voor, een dergelijke verhoging van de tarieven gelijktijdig met het na inspraak vaststellen van de zogenaamde Parkeernota in te willen voeren. Op zich klinkt dat heel logisch, in de Parkeernota leg je aan de Haarlemse bewoners en ondernemers uit waarom je wélke parkeer- en tariefmaatregelen neemt.
Helaas liep de Parkeernota grote vertragingen op, vandaar dat de commissie in oktober 2003 voorzichtig telefonisch werd benaderd of men vóór het gereedkomen van de parkeernota, tóch met verhoging van tarieven zou instemmen. Het even voorzichtige advies van D66 was toen: “we zien het probleem van de wethouder, leg het maar voor in de commissie voor inhoudelijke behandeling”. We waren vervolgens, en wie niet overigens, wel een ‘beetje’ verbaasd toen wethouder De Lange besloot om de verhoging parkeergaragetarieven tégen de afspraken in niet aan de commissie voor te leggen. Die verbazing nam nog eens toe, toen bleek dat in de stukken van de financiële CMC commissie abusievelijk vermeld stond dat de commissie Stedelijk Beheer positief had geadviseerd!  Een detail, vond het college dat, waar het om ging was immers de inhoud. 
En dat is nu net het punt. Door het gerommel met deze nota verhoging parkeertarieven, heb ik namens D66, toen het stuk na aandringen van de Stadspartij 17 december 2003 tóch in de Raad werd behandeld, mij niet gerealiseerd (zitten slapen dus) dat parkeerbewuste bewoners, die het voor de kwaliteit van de binnenstad over hebben om ’s nachts hun auto meteen in de parkeergarage te zetten, dat nu wel uit hun hoofd zullen laten. Omdat ze in plaats van € 1 nu maar liefst het zesvoudige moeten betalen. Immers, stel je zet om 18.00 uur je auto in de garage, dan betaal je tot 21.00 uur € 4,50 en dan voor de nacht nog eens € 1,50, samen € 6. Ik vind de verhoging naar € 1,50 per uur voor de mensen die ’s avonds tot 21.00 uur gebruik willen maken van de parkeergarages  op zich niet onredelijk en in lijn met wat ikzelf als automobilist in andere steden ervaar. Bovendien hoor ik via de media andere parkeerders daar ook niet zo over klagen. Maar het feit dat de wethouder in de tariefstelling  nu stimuleert  dat in plaats van de garages nu de straten ’s nachts weer vol komen te staan, vind ik ronduit twee stappen terug.
Wat kunnen we doen om dat goed te maken? Wethouder Ton de Lange heeft in ieder geval beloofd de parkeertellingen nauwlettend in de gaten te houden. Als inderdaad blijkt dat het garageparkeren afneemt, met andere woorden dat iedereen weer blokjes rijdend, de lucht vervuilend en de straten verstoppend minutenlang op zoek is naar een gaatje, dan doen we het niet goed. Daar en boven moet het toch mogelijk zijn, door wat aanpassingen van de software in de automaat, om auto’s die overnacht blijven staan  (van omgevingsbewuste bewoners dus) het tarief van € 1,50 betalen in plaats van € 6,-. Het door de raad gestelde kader is immers “de binnenstad autoluw”, en dat moeten we niet gaan torpederen door tegenstrijdige maatregelen. Nóg een voordeeltje: díe automobilist die te diep in het glaasje heeft gekeken en niet zo maar over een bob of bobine beschikt, kan € 4,50 terug verdienen door de auto lekker te laten staan en in plaats daarvan wijselijk een taxi te nemen!

Posted at 5.2.04 by reeskamp
Reageer svp!  

3.2.04
Ultimatum PvdA Schoteroogbrug?

Zou raadslid Cees de Vries dan toch gelijk krijgen, dat de Schoteroogbrug in de koelkast dreigt te verdwijnen? Al sinds het begin van de jaren ’80 wordt over de noodzaak van de oeververbinding gedebatteerd. Bijna vier jaar geleden, anderhalf uur vóór de val van voormalig Groenlinks wethouder Karel Van Broekhoven,  verzuchtte toen-nog-raadslid Mimi Rietdijk al: “Na een lange voorbereidingstijd, gedegen onderzoek, uitvoerige participatie en inspraak zouden we eindelijk de knoop doorhakken en een definitief besluit nemen. Precies, zoals in het collegeprogramma was afgesproken. Ik had natuurlijk beter kunnen weten. ... Al vijftien jaar is de ontsluiting van de Waarderpolder een heet hangijzer in de Haarlemse politiek. De kwestie is dat niet besloten wordt in te zetten op realistische doelen en die dan vervolgens ook uit te voeren, maar dat het oorspronkelijke vraagstuk verdwijnt onder een dikke deken van nieuwe vraagstukken. Dat leidt tot uitstel, aarzelen, nog weer eens een onderzoek, een nieuwe vraagstelling opwerpen, nieuwe varianten, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.”


Ik denk dat dat de spijker op de kop is.  Voordat ik inga op het oorspronkelijke vraagstuk, even terug naar het "ultimatum" van de PvdA. In hun Nieuwsbrief stelt de PvdA: “De PvdA-fractie heeft het college laten weten dat als er deze raadsperiode geen kant en klare plannen liggen om verkeersremmende maatregelen te treffen de PvdA-fractie haar steun voor de Schoteroogbrug intrekt. ... Het nemen van verkeersremmende maatregelen is ook een voorwaarde die is opgenomen in het collegeprogramma.” Dat laatste staat toch net iets anders in het collegeprogramma verwoord: “... Om te voorkomen dat deze route extra verkeer aantrekt, wordt met de provincie overleg gevoerd over het realiseren van een aftakking van de A208 naar de A9.”


 Velserbroek Schoteroogbrug De gedachte achter deze formulering was dat de nieuwe brug geen onbedoelde stimulans voor spitsverkeer uit Velserbroek zou zijn om zo de files op de A9 richting Rottepolderplein te ontlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Op bijgaande illustratie is te zien wat het probleem is. Velserbroek heeft eigenlijk maar één echte ontsluitingsweg, die elke ochtend vol staat, en die bovendien de forens noopt tot een omrit van 5 km.
 Velserbroek Schoteroogbrug Voor het noordelijke deel is dat nét te doen, het zuidelijke deel zoekt sluipwegen, zoals via Spaarndam (hetgeen Haarlem met flitspalen wilde voorkomen), en via de Vergierdeweg of Vlietweg over de Vondelweg, door de Waarderpolder naar de A9. Nu is deze route de laatste tijd wat minder aantrekkelijk geworden, omdat de A9 sinds de openstelling van de A5 minder files kent, (andersom is nog steeds ellende) maar inderdaad, als de nieuwe Schoteroogbrug wordt gerealiseerd is het een 'goede' optie voor de Velserbroek-Zuid bewoners. Zeker als er ooit een Oostweg komt.
 Velserbroek afslag Je zou die sluipwegen door een combinatie van maatregelen kunnen aanpakken: sluit de  Vliet- en Vergierdeweg gedurende de ochtendspits af voor alles behalve vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers. Geef de mensen van Velserbroek een goed alternatief door een extra toerit te realiseren via De Kamp. Dat scheelt immers 5 km file-rijden, terwijl het de toerit tot de A9 niet extra belast. Belangrijk: realiseer zo spoedig mogelijk een volwaardige fly-over nabij IKEA. Deze nieuwe, snelle route zal ook Velserbroekers die in de Waarderpolder werken (moeten eigenlijk met de fiets komen natuurlijk) kunnen faciliteren, evenals al het vrachtverkeer.


Mocht de Schoteroogbrug, zoals de afgelopen 20 jaar al vaker is voorgekomen, opnieuw in de ijskast verdwijnen, dan nog is de bereikbaarheid van de Waarderpolder aldus aanzienlijk verbeterd. Nogmaals, alléén als er een extra uitvalsweg voor Velserbroek wordt gerealiseerd en alléén bij een spoedige realisering van de fly-over, anders is het natuurlijk puur Velserbroekertje pesten. De Zuidtangent via de Rijksstraatweg aansluiten op Velserbroek helpt ook natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal.

Posted at 3.2.04 by reeskamp
reactie(s) (2)  

1.2.04
Raaks van State

Euforie alom. Henk Vijn en Marianne Rietvink in een rondedans om het vuurtje dat de Raad van State onder het project Raaks heeft aangestoken. Liefst 80% van alle Haarlemmers zou hun verzet ondersteunen, dit ondanks het feit dat de enige partij die destijds tegen de plannen was, maart 2002 ‘slechts’ 20% van de uitgebrachte stemmen oogstte. Kennelijk kwamen veel Haarlemmers tot dezelfde afweging als de gemeenteraad, die oktober 2002 de Raaks-plannen goedkeurde.
Zelfs Luigi Prins, belanghebbend sympathisant van de Stichting Hoeksteen, bovendien iemand die met succes zijn zakelijke belangen met die van historisch Haarlem weet te verenigen, zegt het ongeveer zo: “de vertraging van de procedure gaat de gemeente, en dus de burger, veel geld kosten”. En zo is het maar net. Immers, zelfs als men het behoud van het carré van Dumont een warm hart toedraagt, de vertraging die nu wordt opgelopen kost handen vol geld. Dat geld moet, aangezien we niet willen dat dit soort zeperds in de woonlasten worden verrekend, ergens vandaan worden gehaald.  Reserves hebben we niet meer. Halen we het dus uit de cultuurpodia, de parkeertarieven, het onderhoud aan de wegen en bruggen, de groenvoorzieningen, het openbaar vervoer, de voorzieningen voor de kwetsbare groepen?
Om wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Stel dat, purely hypothetically spoken of course, we alsnog de MAB vaarwel zeggen en voor het plan Kentie kiezen, wat kost dat dan? Om te beginnen zullen veel van de voorbereidingen dan voor niets blijken te zijn geweest. Laten we zeggen € 2-3 miljoen externe kosten. Verder zal de planbijstelling toch wel forse vertraging oplopen. Twee-drie jaar zijn zo voorbij. Al die tijd moet je het begeleidend team in functie houden, met alles er op en er aan al snel een paar ton per jaar. Tenslotte zal het behoud van het Carré, linksom of rechtsom resulteren in minder inkomsten, laten we zeggen dat dat ook een slordige € 2 miljoen scheelt. Al met al zak je met een ander plan snel € 6 miljoen dieper in de rode cijfers. Volgens de wet moet de gemeente Haarlem dat verlies in 10 jaar afschrijven, dus de jaarlijkse begroting, die volgend jaar toch al voor € 6,5 miljoen moet inkrimpen, krijgt daarbovenop nog eens een opdonder van 6 ton per jaar. En dat dan voor een periode van 10 jaar. En dan ben ik, als altijd, nog optimistisch. Als je bedenkt dat voor € 6 ton per jaar, om maar wat te noemen, we buiten de spits de centrumbussen gratis kunnen laten rijden, of de hele stad fatsoenlijk milieuvriendelijk kunnen schoonhouden, dan begrijpt u hoe belangrijk zo’n groot bedrag is.
Dan begrijpt u ook, waarom zelfs de grootste Dumont-fans in de raad (want dat zijn er best veel, moi aussi) tóch vinden dat afblazen van het MAB-plan een financieel offer vergt dat we niet van de Haarlemse burger mogen vragen. Maar, zullen Vijn en Rietvink cum sui zeggen, “dóórgaan met het MAB-plan biedt zo langzamerhand ook geen zekerheid meer dat er geen vertraging wordt opgelopen, kijk maar naar de uitspraak van de Raad van State”. Inderdaad, ik ben daar ook niet meer zo gerust op.
En dat roept dan de vraag op, wat is er misgegaan? Ik loop maar even op de zaak vooruit, dat kan wel in zo’n weblog. Ik ga vooral in op de uitspraak van de Raad van State zelf, die nader onderzoek gelast, omdat Haarlem en de provincie Noord-Holland niet in overeenstemming met de eigen, in het stadsvernieuwingsplan gestelde richtlijnen zouden hebben gehandeld.
"Carré van Dumont"
Dat bepaalt dat vooraleerst uit zou moeten worden gegaan van behoud van karakteristieke panden (dus niet noodzakelijk rijksmonumenten), tenzij aannemelijk zou worden gemaakt dat dat niet mogelijk is. Nou is karakteristiek een onwerkbaar begrip. Schrap dat gratuite “karakteristiek” in het vervolg maar uit de nota’s, het omvat immers zo’n scala aan betekenissen, dat je er niet zoveel mee kunt. "Karakteristiek" betekent in het Grieks “dat wat ingekrast is” en in die zin hebben alle gebouwen, alle mensen, alle gebeurtenissen hun indrukken op de Haarlemse burgers gemaakt.Het Maupoleum in Amsterdam was bijzonder karakteristiek, tegelijkertijd werd het jaar in jaar uit door Amsterdammers met stip op nummer één van de meteen-slopen-lijst gezet.
Begrijp me goed, ik zou er een lief ding voor over hebben gehad om de zaak terug te kunnen draaien en zo het Carré van Dumont te kunnen behouden (echter geen € 6 miljoen) maar deze uitspraak verraadt toch een beetje dat Statenraad R. Cleton op kosten van de Haarlemse burger zowel de kool als de geit wil sparen door nog maar eens een niets toevoegend extra onderzoekje te gelasten. Waar ik, afgezien van haar inzet, overigens grote bewondering voor heb, is dat Rietvink bij de Raad van State zich wijselijk heeft laten vertegenwoordigen door een advocaat, terwijl onze overheid zo’n zaak schromelijk onderschat door alleen twee ambtenaren te sturen, hoe deskundig deze ook zijn. Pleiten en juridische haarkloverij is immers een vak apart. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Posted at 1.2.04 by reeskamp
reactie(s) (2)  

21.1.04
Frederikspark en Reinaldapark

Geen twee parken in Haarlem zijn meer van elkaar verschillend dan Het Frederikspark en het Burgemeester Reinaldapark. Maar er zijn ook overeenkomsten: beide kennen een roerige, om niet te zeggen beroerde geschiedenis, beide parken zijn de afgelopen twee jaar in rustiger vaarwater terechtgekomen, beide parken staan nu nummer één en twee op de herstellijst van grootschalige groenprojecten periode 2005-2010.


Allereerst het Frederikspark. Ik moet de verantwoordelijke wethouders Jur Visser en Berny Martini echt een pluim geven dat ze gehoor hebben gegeven aan de niet aflatende maatschappelijke druk om de onzalige villaprojecten te schrappen. En een volgende pluim omdat ze een startkapitaal van een kwart miljoen euro beschikbaar stellen, geheel conform de wens van D66, om een eerste slag te maken met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Voor een volledige restauratie van dit Rijksmonumentale park is echter maar liefst 2 miljoen euro nodig.

Vandaar dat dezelfde wethouders er hard voor hebben geknokt dat dezelfde wethouders er hard voor hebben geknokt dat het Frederikspark nu tenminste als eerste aan de beurt komt om aangepakt te worden, waarbij we hopen dat het Rijk een derde van de kosten bijdraagt. Alle kans dus dat niet alleen de omwonenden, maar ook alle andere gebruikers van dit ooit als speelweide bedoelde park over een jaar of vijf van een in glorie hersteld Frederikspark kunnen genieten. Waarmee D66, dat wil ik toch wel even zeggen, met hulp van veel andere partijen, een verkiezingsbelofte gaat inlossen.

  Toegegeven, het Reinaldapark is geheel onterecht altijd een beetje een stiefkindje geweest van de discussie rond het grootschalig groen. Dit grootste park van Haarlem ligt een beetje aan de rand van de stad, losgesneden van de groenarme Slachthuisbuurt door de drukke Prins Bernhardlaan. Het duurde jaren en vergde miljoenen voordat de gemeente de voormalige huisvuilstort, na eerst de de zaak verergerd te hebben door het vuil met grond te vermengen, afdekte met een laag aarde.

De oorspronkelijke plannen zijn slechts deels uitgevoerd, en het park heeft zich nooit voluit kunnen ontwikkelen tot een park met een hoogwaardig recreatieve functie. Vandaar dat het park altijd lijdzaam plaats moest bieden aan "hete aardappels" als het stadion, oefensportvelden, de moskee, en nu ook weer aan een onderwijsfunctie. Nu de wegslinkende aardelaag zo dun wordt dat er maatregelen moeten worden getroffen, wil men niet in contact komen met de vervuiling, moeten we de gelegenheid aangrijpen om het park een facelift te geven. En gelukkig, in de periode 2005-2010 wordt daar geld voor gereserveerd. Liefst 3,3 miljoen euro is nodig om het park na al die jaren alsnog te herstellen en af te maken. Het is twijfelachtig of dit volle bedrag haalbaar is, maar dat het Reinaldapark nu nummer twee op de lijst van elf groenprojecten staat stemt mij in ieder geval erg hoopvol.


Posted at 21.1.04 by reeskamp
Reageer svp!  

18.1.04
Stadion Zuiderpolder

Waar D66 steeds voor heeft gewaarschuwd, lijkt te gaan gebeuren. HFC Haarlem kan de eerstvolgende vijf jaar nog niet naar het nieuwe stadion. Haarlemse ziekte? Overmacht? En nu?


Ik was nooit blij met de bouw van een stadion in de Zuiderpolder, maar ik heb altijd een plaats gezien voor een multifunctioneel stadion, met nadruk op multi. Het project dreigt nu te verzanden, de markt zit natuurlijk ook even niet mee. Imca heeft het nu over “eind augustus 2005 bouwaanvraag”  en waarschuwt dat ze er dan mogelijk “toch nog niet uit zullen zijn”. Dat betekent dat het ook 2007 kan worden, met nog een drie jaar Raad van State procedures en twee-drie jaar bouwen daar bovenop lijkt het door D66 voorgespiegelde realisatiejaar van 2009 plotseling nog moeilijk te worden, 2012 ligt meer in de rede. Maar voetballen in 2005, zoals veel voorstanders wilden doen geloven, tja....


 “Goed” nieuws dus voor veel bewoners van de Zuiderpolder en slecht nieuws voor voetballend Haarlem? Dat laatste zeker, dat eerste dat weet ik nog zo net niet. Met de last-minute motie van de VVD om alle parkeren ondergronds te doen ten koste van de multifunctionele ruimte ben ik nooit gelukkig geweest. Ik kan me dan ook best voorstellen dat de VVD onder druk van IMCA en Barnhoorn het raadsbesluit weer terugdraait en het oorspronkelijke ontwerp weer als basis neemt. Daar zit tenminste een multifunctionele evenementenhal in die goed geluiddicht kan functioneren en zodoende nog een meerwaarde kan hebben voor Haarlem. En de parkeergarage op maaiveld ontsluiten is ook niet slim geweest, dat geeft allemaal onnodig gemanoeuvreer in de woonwijk.


 Gewoon terugdraaien die handel. Laat Imca nu maar het ‘oude’ plan bouwen, daar wil ik niet kinderachtig in zijn. Natuurlijk zijn we (D66) tegen, maar we hebben het VVD amendement altijd een beetje een schaamlapje gevonden, en wat  mij betreft een aanzienlijke verslechtering op het toch al onzalige idee om daar te bouwen. Als je dan het oorspronkelijke plan neemt, heb je een ontwerp, goedgekeurd door welstand, een plan dat al door Imca doorgerekend is en dus ook “snel“ gerealiseerd kan worden. 


 Want  met de datum van augustus 2005 riskeert HFC Haarlem dat het hele stadion opníeuw inzet van de gemeenteraadsverkiezingen zal worden, immers de kantoormarkt ligt dan nog steeds op apegapen, en alvast het stadion daar neerzetten,... het kan natuurlijk, maar het ligt (bij Imca moet de schoorsteen ook blijven roken) niet in de lijn van de verwachting. Kortom, als D66 kunnen we natuurlijk met leedvermaak toe gaan zien hoe de zaak in de Zuiderpolderklei vastloopt, maar dat deden we niet en dat doen we, als het aan mij ligt, nog steeds niet.


 Déden we niet, omdat we anderhalf jaar geleden met een goed doordacht en (nog steeds) realiseerbaar alternatief kwamen en doén we niet door de voorstanders (CDA, PvdA en VVD) van een stadion op die plek hopelijk (fractieoverleg moet nog plaatsvinden en misschien moeten we weer terug naar onze leden) dringend te adviseren bij raadsbesluit de zaak weer naar het ‘oude’ Imca-voorstel terug te brengen. Immers aan het realiseren van dat plan zal Imca al een hele zware pijp hebben. Bovendien geldt, mogelijk zelfs voor de omwonenden (om redenen die ik aan het begin genoemd heb): liever een multifunctioneel plan in 2009 dan een slecht plan in 2012.Posted at 18.1.04 by reeskamp
Reageer svp!  

16.1.04
Hans van Wieren...

D66 raadslid Hans van Wieren, zo lezen we in de krant, heeft zich als geen ander ingezet voor de veiligheid op zijn school, een wreed “toeval” dat juist híj (even absurd is natuurlijk wanneer een ander geëxecuteerd zou zijn) dit met de dood moest bekopen. Politici en onderwijzers waren, althans in mijn beeldvorming, en althans in Nederland, tot voor kort allebei immuun voor de meest extreme vorm van geweld, helaas... niet meer, dus.


Niets is meer veilig, niets meer heilig denk je dan zo’n week. Terwijl de nabestaanden verschrikkelijke dagen meemaken, gieren bij iedereen dezelfde vragen door het hoofd, uit piëteit zou je het willen uitstellen, maar dat gaat niet: Kunnen we er wat aan doen, moeten we er wat aan doen, waar ligt het eind? In de discussie in de media valt me op, en ik heb in de file alle tijd gehad om naar de radiodebatten te luisteren, dat veel onderwijzers niet zozeer het op “je en jij” staan met de leerlingen als kernprobleem zien, maar het feit dat een groeiend aantal ouders geen enkel respect meer voor ‘de school’ waarop hun kinderen zitten lijken op te kunnen brengen. Of een school nu wit of zwart is, wat steeds het verschil lijkt te maken, is de mate waarin de óuders betrokken zijn bij de school.


 Als dat het geval is, ik ben absoluut geen deskundige op dat gebied, zou het dan niet eens de moeite waard zijn om, in plaats van steeds maar weer die gestigmatiseerde “achterstandskinderen”  (het woord al) met goedbedoelde 9 tot 5 hulpprogramma’s lastig te vallen, ons eens te concentreren op hun ouders? Stel dat we dan, we moeten de lat niet te hoog leggen, de komende 10 jaar eens álle ouders, wit en zwart, arm en rijk, gewoon twee zaterdagen in het jaar hand en spandiensten op school laten verrichten, bij wet geregeld en dwingend opgelegd? Net zoals leerplicht een plicht is? Ouderplicht?


 Op tal van scholen, juist de “probleemloze”, is het immers de normaalste zaak van de wereld dat ouders zich melden om de kerstversiering op te hangen, om het klimtoestel met 30 vaders in de grond te zetten, om de leermiddelen te repareren, om als luizenmoeders kinderhoofdjes te kammen, als klaar-overs... Sterker nog, die scholen zouden in één klap in kwaliteit achteruit gaan als de ouders die (kosteloze) support niet meer zouden leveren.


 Zou het dan niet mooi zijn als over 10 jaar blijkt dat die paar verplichte, luttele zaterdagen, waarop papa Tedje van Es, maar óók de moeizaam Nederlands sprekende allo-vader, schouder aan schouder met de leerkrachten aan de klus gaan, de basis hebben gelegd voor iets meer respect? Voor iets meer begrip, voor iets meer gezamenlijk optreden van ouders en leerkrachten? Zodat dat wederzijdse respect een ietsepietsje afstraalt op de leerlingen? En zou het niet mooi zijn dat over nóg eens 10 jaar blijkt dat deze kinderen dat wederzijds respect voor leven en laten leven een plaats hebben kunnen geven naast de brainwash van computerspelletjes als Armageddon, de MTV machocultuur, de continue beeldenstroom van oorlogsgeweld op televisie? Zou toch mooi zijn? Wie plaatst me weer met beide benen op de grond?


Posted at 16.1.04 by reeskamp
Reageer svp!  

12.1.04
Plan Arpad voor een ongelijkvloerse kruising nabij de Waarderbrug

Het lijkt de eenvoud zelve: in plaats van een nieuwe Schoterbrug zou je kunnen volstaan met een viaduct ónder de oprit naar de huidige Waarderbrug. Dit alternatieve plan van ing. Dimitri Arpad dient serieus genomen te worden. http://www.heksloot.nl/Archief/Haarlemmer%20300300-2.htm


Het plan kent een aantal in het oogspringende voordelen, wat mij betreft zelfs in die mate dat wanneer de huidige Waarderbrug 1 km noordelijker had gelegen, dit zeker dé oplossing had kunnen zijn. Maar gegeven de huidige locatie vallen deze voordelen weg tegenover één essentieel nadeel. Doel van de nieuwe verbinding tussen Haarlem Noord en de Waarderpolder is immers dat de ontsluiting van dit voor de provincie Noord-Holland belangrijke industrieterrein sterk verbeterd wordt. Vanuit het noorden, denk aan Alkmaar en de Corusfabrieken, kan de rittijd voor vrachtverkeer met ruim 10 minuten  worden teruggebracht. We weten dat bij de Zuidtangent 1 minuut tijdwinst een investering van 60 miljoen euro voor een tunnel rechtvaardigt, ruim 10 minuten tijdwinst voor een brug die ‘slechts’ de helft kost maar een factor 100 intensiever gebruikt zal worden lijkt dan uitstekende value for money.


 Het plan Arpad biedt deze tijdwinst niet; de lage brug moet vaker open, men moet voor de noordpunt van de Waardepolder ruim 2 km omrijden, en in de spits bijt de ochtendfile vanuit de Zaanenstraat die van de opstelstrook naar de Waarderbrug in de staart. Ook het feit dat de brug vaak open moet, vanwege de beperkte doorvaarthoogte, zal op vrachtverkeer dat immers de hele dag de Waarderpolder aandoet een belemmerende werking hebben. Wat mij betreft doet het plan, dat zoals Arpad ruiterlijk erkent ook niet echt goedkoper is, dan ook niet wat we van de nieuwe Schoterbrug verlangen, namelijk dat deze verbinding de bedrijvigheid van de Waarderpolder een nieuwe impuls moet geven.


 In die discussie moeten we, maar dat terzijde, als D66 ook durven erkennen dat van zo’n brug een verkeersaantrekkende werking zal uitgaan. Dat ontkennen is tegenover de Vondelwegbewoners niet fair. Sluipverkeer vanuit Velserbroek richting A-9 kunnen we weliswaar tegengaan door het plaatsen van twee flitspalen, maar verkeer dat nu via de Zaanenstraat (die rustiger zal worden) rijdt, zal straks eerder geneigd zijn om via de Westelijke Randweg, Delftplein en de Vondelweg gebruik te maken van de Schoterbrug. En als diverse maatregelen de Waarderpolder een impuls van 10% meer bedrijvigheid geven, dan is het aannemelijk, ja zelfs economisch gewenst dat dat tot twee maal 5% extra vrachtvervoer leidt, te weten vanuit het westen, maar ook over de Vondelweg. Wat dat betreft mogen we als transparante Democraten geen verstoppertje spelen voor de bezwaren van de Vondelbuurt op dit punt.


 


Posted at 12.1.04 by reeskamp
reactie(s) (2)  

3.1.04
2004

Iedereen een goed 2004 toegewenst!
De eerste drie jaren van dit millennium kunnen met recht rampjaren worden genoemd: 2001 vanwege 11 september, 2002 vanwege het instorten van de Europese economie, voor Nederland vanwege 6 mei, en 2003, op de valreep, het drama in Iran.
Alle reden om aan te nemen dat het schrikkeljaar 2004 een goed jaar wordt. De Amerikanen vertrekken uit Irak, Bush wordt uit the White House gezet, de economie komt weer op stoom, Osama onder de tram en voor de rest alles gewoon lekker gezond houden.
Wat anders:
Na een proefperiode in december gaat dit weblog definitief on line. Tot nog toe konden alleen een beperkt aantal lezers inloggen, excuses dus aan degenen die het geprobeerd hebben maar een foutmelding kregen. Degenen die het wel ontvangen hebben en commentaar hebben geleverd: de één vond het gezapig, zouteloos, de ander sprak van 'olie op het vuur'.
Laten we kijken hoe het zich ontwikkelt. De suggestie om de eerste twee regels (die abonnees al in de 'alert' kunnen lezen) zó op te stellen dat de inhoud al in het e-mailtje duidelijk wordt is een goeie, die zal ik meenemen. Een enkele lezer stoort zich aan de doorhalingen, maar die vind ik nu juist wel aardig. Uitgangspunt is dat ik niet aan zelfcensuur doe, tenminste niet nádat ik op PUBLISH heb gedrukt. Als op 'aanraden' van verstandige mensen bepaalde passages geschrapt moeten worden, doe ik dat met doorstrepen achteraf. Weg met de gedachtenpolitie, om met Van Aartsen te spreken!
Tot slot hoop ik dat mijn fractiegenoten ook nu en dan een bijdrage zullen leveren. Paul Marselje, Hans Klaassen, Mustafa Öcal en fractiesecretaris Marion Schrooten zijn gemachtigd om in dit weblog te schrijven, wellicht dat ze er gebruik van zullen maken.

Posted at 3.1.04 by reeskamp
Reageer svp!  

23.12.03
Aantal raadsleden onnodig hoog


Haarlem kent 39 raadsleden, verdeeld over 11 fracties. Al deze raadsleden, en niet te vergeten de zogenaamde schaduwraadsleden en de fractieassistenten, leveren met name in de raadscommissies een belangrijke inhoudelijke bijdrage. Met het ingewikkelder worden van onze maatschappij wordt deze bijdrage alleen maar van meer gewicht, dualisme of niet.


Daar tegenover staat dat, aangezien alle commissieadviezen ook in de raad moeten worden vastgesteld, de inhoudelijke discussie in de raadszaal meer en meer lijdt onder het feit dat alle 11 partijen hun spreektijd opeisen. Met alle herhaling van standpunten van dien.


Waarom, in navolging van de discussie in Den Haag en de Provincie, ook niet eens afgevraagd of het buitensporig aantal raadsleden het democratisch gehalte niet af en toe in de weg zit? Waarom het aantal raadsleden niet aanzienlijk teruggebracht tot bijvoorbeeld 25? En waarom dan niet tegelijkertijd het aantal schaduwraadsleden, dan te noemen gekozen commissieleden uitbreiden?


Met zo'n aantal van 25 in plaats van 39, zou automatisch de kiesdeler, het aantal stemmen dat nodig is voordat een splinterpartijtje überhaupt in de raad komt, hoger komen te liggen. De discussie rond de ook voor de insprekende burger vaak belangrijke details kan in alle rust eerst in de commissies plaatsvinden. De commissieleden voeden ‘hun’ raadsleden vervolgens met de nodige informatie op hoofdlijnen. De raadsleden hoeven niet alle commissies af te lopen, het debat in de raad zal zich verlevendigen. En voor de burger wordt het allemaal wat duidelijker, al is het maar hoe de stemverhoudingen liggen.


De huidige schaduwraadsleden, nu vaak onbezoldigd, krijgen dan in de commissie een volwaardige functie, die bovendien betaald kan worden. De commissies worden zo de broodnodige kraamkamers voor toekomstige raadsleden. En daar hebben, als je ook de niet in de raad vertegenwoordigde partijtjes een plek aan de commissietafel gunt, de kleintjes ook weer baat bij.


 


Posted at 23.12.03 by reeskamp
 

21.12.03
Welkom in de wondere wereld van de Haarlemse gemeenteraadspolitiek...

Verontwaardigd achtergrondartikel in het Haarlems Dagblad van zaterdag 20 december, aangaande het feit dat de gemeenteraad niet de extra saneringskosten Appelaarcomplex aan de kaak stelde.  Niet door de minste geschreven, ik heb altijd genoten van de goed onderbouwde, pittige stukjes die ze vroeger veel vaker schreef.


Toch verraadt het artikel dit keer, dat redactiechef Janette Luichies het dossier “Appelaar” de laatste tijd niet meer op de voet gevolgd heeft, dan wel dat de Rekenkamercommissie in het uitdragen van haar missie nog zendelingenwerk te verrichten heeft. Alhoewel, er is toch een persbericht uitgegaan, en burgemeester Pop heeft 12 november nog wel gesteld: “...Wat nu vooral belangrijk is, is dat de raad zijn rol als controleur van het uit te voeren beleid goed invult. De rekenkamer is hiervoor het instrument bij uitstek. De goede start die de rekenkamer gemaakt heeft laat zien, dat deze rol van de raad van zeer veel betekenis is. In dit kader past ook het aangekondigde onderzoek van de rekenkamer naar de drie grotere bouwprojecten. Voor de projecten waarmee wij nog moeten starten kunnen de resultaten van dit onderzoek van nut zijn. ...” Veel meer kan je niet doen.


De Rekenkamercommissie, een belangrijk controlerend instrument in handen van de Gemeenteraad, heeft nota bene in alle openheid twee maanden geleden aan het college van B&W meegedeeld betreffende onder andere de Appelaar een onderzoek naar al díe aspecten te zullen starten, die in tijd vóór het afsluiten van het contract hebben gelegen. Al die vragen die Luichies in haar artikel stelt, komen daarbij  hoogstwaarschijnlijk aan bod. Het is immers ingewikkelde materie, waarbij de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid tegenover de Haarlemse burger beter opneemt door de Rekenkamercommissie een diepgaand onderzoek te doen verrichten, dan door mee te huilen met de wolven in het bos.


Ik kan me vaag herinneren dat Janette Luichies en Monique van Hoogstraten in een gezamenlijk artikel de vloer aanveegden met de opstelling van de raad inzake de toenmalige chaos rond het RIO en de Sociale Dienst. “Raad, kom met feiten, data, correspondentie, voordat je ach en wee roept” was toen de terechte strekking van het voorpagina-artikel. Voor de Appelaar komt er nu zo’n onderzoek, onder regie van de onafhankelijke Rekenkamercommissie,  en prompt schrijft het HD dat het schande is dat de raad géén ach en wee roept. Makkelijk hoor. Waar zijn toch die journalisten van weleer, journalisten met olifantengeheugens? Bestaan ze nog? Of moeten we dan bij de kwaliteitskranten zijn?


O ja, over de beslotenheid. Dat is voor mij ook niet helemaal te doorgronden. Ik schat dat in twee derde van de gevallen beslotenheid geen enkel doel dient, en ik ben daarom van mening, dat alle notulen van besloten vergaderingen eigenlijk standaard in de commissie Algemene Bestuurszaken moeten worden behandeld, om vast te stellen of geheimhouding nog wel nodig is. Want op dat punt heeft Luichies helemaal gelijk: dit college heeft, juist onder druk van D66, beloofd om open  met de Haarlemse bevolking te communiceren, en in die belofte komt duidelijk de klad. Het hoeft niet zo te zijn dat de media keer op keer met  WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) procedures hoeven te schermen. Goed dat zij daar de vinger op legt.


 


Posted at 21.12.03 by reeskamp
Reageer svp!  

Previous Page Next Page