<< May 2021 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

   
elke 10 min
CV van Fedde Reeskamp

2002-2006
D66-Raadslid gemeente Haarlem
Portefeuille:
Rekenkamercommissie
Stadsreiniging
Verkeer & Vervoer
Onderhoud Openbare Ruimte
Financiën
Personeel & Organisatie

2002
Campagnecoördinator GR-verkiezingen

1999-2001
D66-Klankbordgroep Stadsontwikkeling & Beheer

1991-heden
Lid D66

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik architect.
Landelijk en lokaal heb ik altijd gestemd, meestal groenig, vanaf begin jaren '80 natuurlijk altijd D66.

Waarom D66? Om eerlijk te zeggen: het kriebelt me wel eens dat D66 nog maar een handvol zetels telt. Maar ja... De SP en GroenLinks zijn me te dogmatisch, te gelovig. Het CDA juist weer te veel van de kool en de geit. VVD en PvdA: uitstekende volkspartijen die echter beide missen wat D66 als enige partij wél heeft: een soort niet aflatende maatschappelijke nieuwsgierigheid, durf tot onafhankelijk denken, het vermogen om te twijfelen.

Dat laatste is electoraal niet altijd een pre. Maar ook dat vind ik nu juist zo aardig, D66-ers liggen daar niet zo wakker van. Door de inhoudelijke kwaliteit van de volksvertegenwoordigers tellen onze zetels vaak voor twee, als het om invloed gaat. Mijn grootste politieke wens lijkt heel eenvoudig te vervullen, maar is dat niet: het betreft de naam D66. Met onze naam zitten we de inhoud in de weg. Daar moeten we dus van af. Gewoon Democraten.

Voor wat betreft Haarlem: onze stad zit ambtelijk te ruim in het pak. Iedereen is van goede wil, maar door het aantal ambtenaren zijn er teveel afstemmingsverliezen. Tegelijkertijd: alleen met voorzichtig beleid kan dat aantal worden teruggebracht, anders raakt onze stad in een slip waar we niet uitkomen.
ALs dat eenmaal gebeurd is, dan komen er miljoenen euro's vrij, geld dat in voor Haarlemmers zichtbare dingen besteed kan worden. Wat die zaken zijn, is voor iedereen zonneklaar.

Oh ja, ik ben van bouwjaar 1959. In de Jordaan geboren, via Amstelveen, Heemskerk, Bussum, Delft, Haïfa, Delft, Amsterdam, Zutphen, Londen (Hainault, Golders Green, Barnes) in 1990 in Haarlem neergestreken. In Haarlem in de Vijfhoek gewoond, op Het Korte Spaarne, en nu in de Zuiderhout.
Voor mij is Haarlem onbetwist één van de plezierigste plaatsen om te leven.
raadsleden wethouder maarten divendal jaap pop berny martini pieter barnhoorn ruud grondel jur visser mimi rietdijk oktay özcan jan nieuwenburg hans klaassen paul marselje jonck verhagen wim catsman ria keesstra-tiggelman marja funnekotter-noordam martin hagen chris van velzen jan pieter van vulpen lia blesgraaf-belterman stan kaatee katee arjen overbeek marianne zoon pieter elbers hilde van der molen jetske cnossen wietse van dijk marco bij de vaate paul moltmaker frans willem lantink ali oass tahsin onur mustafa öcal mirjam rasoelbaks teus vreugdehil cornelie raeven willem seelen marie therese meijs anita de jong ada walters rineke mesman lukas mulder motie van wantrouwen interpellatie cda groenlinks stadspartij leefbaar haarlem lijst de vries lijst raeven democraten haarlem partij van de arbeid vvd cornelis mooij hans berkhout jan ruben jan vegter mkb haarlem industriekring haarlem kamer van koophandel centrummanagement eye-opener ubbo van der blom joost van eijsden gisele ideler jelle meijdam cornelis mooij sp? patrick poelman louise van zetten sjoukje reeskamp libben reeskamp fons hoenderdos wouter stigter guus sprokkereef wim van seggelen ben nijman grondbedrijf arnout heemskerk frans van den berg richard hoving richard voorneman klaas meijer marco visser glenn mellonius dineke lentz bart witmond hélène steenhoff margo rol vinco prizmic peter schouten martin de vries erik haverkorn tiny van hoeyen jaap moerman menno herstel casper van boltaringen marleen barth martijn de rijk jan gorgels wijkraad wijkraden dualisme gestapo dik hulsebos henk sloos boudewijn bach chris brunner verover henny jellema pieter karsdorp rike ruiter van kooten knipper hannenberg de bruin brons onthulling gedenkteken inspectie openbare orde en veiligheid ioov rob dumont reptielenopvang veerplas hfc stadion fietsersbond fb jan de ridder marijke lodeweegs wijkradenbinnenstad cami moskee minaret selimiye zomerzone spoorzone joost van eijsden marco visser
If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed18.12.03
“Poen voor groen”

De gemeenteraadsvergadering begon heel waardig, gistermiddag. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het, kort na elkaar overlijden van Ben Kal, oud-raadslid, en raadslid Onno van der Veen, die twee weken geleden als bij donderslag door een hartaanval getroffen werd, en daar niet meer van herstelde. Maar al snel ontaardde de vergadering in een verwarrend steekspel. Onno zou de zaak met geamuseerde verbazing hebben gade geslagen, zo was hij wel.  


Ging het dan ergens om? Naar mijn idee wel. Hoewel het voorstel om, voor volgend jaar, een miljoen euro over te hevelen van plannenmakerij naar voor de Haarlemmer zichtbaar onderhoud aan de directe woonomgeving de gemoederen liefst twee uur bezig hield, was motie 10, ingediend door Lukas Mulder van Groenlinks Haarlem, goed beschouwd van veel meer gewicht.


Immers deze “Poen voor groen” motie draagt het college op om het onderhoud aan het buurtgroen op hetzelfde niveau te brengen als het inmiddels door wethouder Visser sterk verbeterde onderhoud aan de wegen, bruggen, kademuren en fietspaden. Jaar in jaar uit, in ieder geval tot aan 2012. Alleen daarom al is het een historische motie, die dwars tegen de verminderde Haagse belangstelling voor het milieu ingaat. Het college krijgt een half jaar de tijd om de motie in een doortimmerd voorstel om te zetten. 

Ik voorspel, dat als het college de “Poen voor groen” motie niet serieus neemt, bepaalde stoelen heel wiebelig gaan worden. 


Waarom is dit gisteren zo duidelijk gesteld? Eén van de redenen is, dat de door de Haarlemmers gekozen raad gefrustreerd raakt van het feit dat keer op keer wethouders beamen dat “grint en groen” even hoge prioriteit heeft, maar als puntje bij paaltje komt het beleid hier niet op afstellen. Als het om groen gaat, is het toch een beetje ja zeggen, nee doen, dus. En zo’n houding is niet wat wij Haarlem, toen we de huidige coalitie samenstelden, beloofd hebben.


Maar deze “Poen voor groen” motie, daar kan men niet omheen, al was het maar omdat we anders vrezen voor de positie van onze D66 wethouder Martini, die wel wil, maar natuurlijk ook gebonden is aan de meerderheid in het college. Zo ligt dat immers binnen de duale verhoudingen. Reken maar dat zij nu met de vuist op tafel kan en zal slaan, daarbij bijkans de hele raad achter zich wetend, en wat belangrijker is, heel veel Haarlemse burgers. Terecht kritisch was het CDA, dat eerst maar eens wilde zien of het college daar de middelen voor kan reserveren. Kijk, daar hebben we nu weer een wethouder van financiën voor, niet om te zeggen “het kan niet”, maar om te zeggen: “zó kan het”.


 


Posted at 18.12.03 by reeskamp
Reageer svp!  

17.12.03
De gekozen burgemeester, het P-model

Nu de gekozen burgemeester (alhoewel) voor Haarlem wel eens een stapje dichterbij kan komen, is het leuk om te zien dat partijen die het meeste tegen zijn, nu al bezig zijn met het parachuteren van namen. Toch is er ook ruimte voor serieuze discussie. Eén van de opinion-leaders is onze eigen burgemeester Jaap Pop. Als je zijn bijdrages stript van het helaas uitstervend PvdA dédain, dan zie je een goed onderbouwd voorstel om de gekozen burgemeester in de lokale politiek een iets andere positie te geven dan onze eigen D66 minister Thom de Graaf voorstelt.


Vooral geciteerd in de Telegraaf en op de website van Leefbaar Zuid-Holland stelt Jaap Pop in het meer gezaghebbende Publikaties Staatsrecht dat  een gekozen burgemeester alléén meerwaarde heeft als de burger werkelijk iets te kiezen heeft, op bijvoorbeeld voorstellen met betrekking tot veiligheid.


I
k vind dat niet zo’n gekke gedachte. Veiligheid, een terrein waarop in met Haarlem vergelijkbare gemeentes, de burgemeester zich nu ook al duidelijk publiek profileert, leeft enorm bij de burgers. Immers wie kent niet de coryfeeën Mans, Opstelten, Leers , Cohen en Van Balen, en zo kan ik nog wel even doorgaan. De aldus gekozen burgemeester is dan de in de regio ingebedde specialist, die het hele terrein van regelgeving tot handhaving kan overzien, bevoegd is om zonodig handelend op te treden, en daarvoor  eens in de 4 of 5 jaar direct door de kiezer ter verantwoording kan worden geroepen. En hé, de problemen die aan de Graafs voorstel kleven lijken te verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Cohabitatie met de gekozen raad en door de raad aangestelde wethouders? Geen probleem. Jules Deelders? In het begin zullen we best hier en daar een “burgemeester van de nacht” aanstellen, maar de kiezer zal  toch snel door hebben dat  we meer gebaat zijn bij een ervaren en behoedzaam bestuurder, en Nederland kennende verwacht ik ook wel wat begeleiding vanuit de gemeenteraad bij het aanbevelen van kandidaten. Meer betrokkenheid van de burger bij de politiek?  De vlag van de burgemeesterskandidaat dekt volledig de lading van het werk dat gedaan moet worden. De kiezer krijgt dus zowel vóór als ná de verkiezing een duidelijk beeld voorgeschoteld.


En om dat laatste is het D66 natuurlijk te doen. De betrokkenheid van de kiezer bij de politiek vergroten, niet alleen door directe verkiezingen, maar ook door de kwaliteit en de helderheid van het bestuur te verbeteren. Ik ben benieuwd hoeveel lezers zich na het lezen hiervan afmelden.

Posted at 17.12.03 by reeskamp
 

16.12.03
Naschrift Bloemenstad

Inmiddels heeft wethouder Martini een afspraak met de winkeliers gemaakt waarbij de 600 overgebleven bloembakken niet worden weggehaald. Sterker nog, in een gezamenlijk beheer is het goed mogelijk dat er uiteindelijk meer dan 600 bloembakken in de stad zullen worden geplaatst.
In de raadscommissie Stedelijk Beheer waren een aantal politieke partijen waaronder VVD en Stadspartij Haarlem zo gul om totaal ook nog eens 120 a 150 bloembakken veilig te stellen. Ik zal in de fractie voorstellen of we er ook wat kunnen adopteren.

Posted at 16.12.03 by reeskamp
Reageer svp!  

15.12.03
Haarlem Bloemenstad, Haarlem Winkelstad

Niet voor niets kan Haarlem zich rekenen tot de top drie van winkelsteden in Nederland. We zijn gezegend met een onnavolgbare combinatie van monumenten, ligging nabij Amsterdam, Schiphol en het Noordzeestrand en niet te vergeten kooplustige inwoners en een ondernemende middenstand.


Sinds enkele jaren bundelen de middenstand (het Centrum Management) en de gemeente Haarlem hun krachten. Dat is het geheim van Haarlem, waar we heel voorzichtig mee om moeten gaan. Alleen op die wijze kunnen we onze positie als "Beste winkelstad van Nederland" handhaven. Of het nu gaat om het aanlichten van winkelpanden, de bevoorrading van winkels, het bestrijden van graffiti, het schoonhouden van de winkelstraten, op al deze onderwerpen kan alleen succes en verdere verbetering bereikt worden als het stadsbestuur met de ondernemers overlegt.


Gezien enkele deels wel en deels nog niet uitgewerkte voorstellen lijkt daar een beetje verandering in te komen. Zowel van de zijde van de ondernemers, die eenzijdig de aanlichting van hun panden niet meer zo nodig vinden, als van de zijde van de gemeente, die lijkt aan te sturen op uitstel van de herinrichting van het Verwulft, het niet doorzetten van de parkeergarage aan de Koudenhorn, en nu dan weer het wegstrepen van de bloembakken, men gelooft het wel, krijg je de indruk.


Met alle begrip voor de bezuinigingen, zowel aan de kant van de ondernemers als aan de kant van de gemeente, we lopen zo het risico om in korte tijd veel met inspiratie en transpiratie bereikte zaken bij het grofvuil te zetten. En dat is jammer. Als in 2007, zoals men verwacht, de economie weer structureel aantrekt moeten we als Haarlem volledig in de startblokken klaar kunnen staan. Als we ons dan pas weer willen profileren als Bloemenstad, zullen we dubbel het geld moeten investeren dat we nu denken te bezuinigen.


Blijf dus met elkaar praten, wees niet pennywise poundfoolish en als het niet anders kan, dan maar een tijdelijke surplace. Dat geldt voor de ondernemers, en dat geldt voor onze wethouders. 


Posted at 15.12.03 by reeskamp
 

11.12.03
De Paperclip, de Zuidtangent route die de stad spaart

Het alternatieve tracé voor het stuk ZuidTangent tussen Schipholpoort en Haarlem CS lijkt zo langzamerhand vele levens te hebben.  De paperclip blijkt zijn  naam eer aan te doen, allerlei figuren kunnen er uit gebogen worden, halte hier, halte daar, rechtsom of linksom, de variant is gewoon niet kapot te krijgen. Ook diverse gezamenlijke pogingen van wethouder en gedeputeerde om de Paperclip door de versnipperaar te halen blijken steeds bij een of ander hard stukje te stranden.


Dat is mede te danken aan de bewoners van de Slachthuisbuurt, die zonder enige stemmingmakerij blijven wijzen op de voordelen, en aan de ondernemersclub Eye-opener, die voor de nodige onderbouwingen door TNO blijft zorgen. Ook de Vereniging Haerlem en de MKB beginnen zich op het hoofd te krabben. En dat allemaal vanwege het simpele gegeven dat in precies tien minuten is uit te leggen, waarom de Paperclip de meest voor de hand liggende manier is om hoogwaardig maar betaalbaar openbaar vervoer door de middeleeuwse stad te loodsen.


Voor wie nog twijfels heeft: er wordt een dvd-tje samengesteld, gefilmd vanaf de bestuurdersplaats van de buschauffeur, het tracé linksom afrijdend, héén via de Langebrug, en terug via de Wilhelminastraat met een halte op de hoek Raaks-Gedempte Oude Gracht. Op die dvd zal duidelijk te zien zijn dat de voor de Paperclip benodigde vrije busbaan er nu eigenlijk al bijna ligt, en dat dus met een minimum aan kosten en bouwputten de tussenliggende stukken ingevuld kunnen worden. Het schijnt dat de VVD, die natuurlijk het vuur goed gaande wil houden, met een initiatiefvoorstel komt om alsnog de Paperclip in de race te houden.


Met alle financiële problemen die het Rijk, de Provincie en met name Haarlem hebben, staat er dan ook veel op het spel. Uitvoering van de Paperclip, bij gelijke rittijden, kost immers slechts een vierde tot een vijfde van de kosten van de collegevariant. Dat kan alleen al de gemeente Haarlem op jaarbasis 350.000 Euro aan lasten schelen. Geld dat we veel beter kunnen steken in een combinatie van broodnodige parkeergarages, fietspaden en niet te vergeten het behoud van voor kwetsbare burgers o zo belangrijke verliesgevende buslijntjes.


Mijn inschatting is dan ook dat, mocht de paperclip de Haarlemse politiek niet overleven, zo liggen de kansen nu eenmaal, dat het tracé vanwege de enorme voordelen, als een weerbarstig stroompje water vanzelf wel weer een weg zal vinden rond alle bureaucratische obstakels heen, onstuitbaar.

Over een paar jaar krijgen de bestuurders vanzelf natte voeten. Nee, nu ben ik de war met Den Haag.Posted at 11.12.03 by reeskamp
 

9.12.03
Even Apeldoorn bellen?

Vitae Vesper, ofwel "levensavond", het verzorgingstehuis aan het Westerhoutpark gelegen, houdt op te bestaan. Slechts een kwart eeuw na de bouw van het complex (bekend als stembureau) blijkt de dagwaarde slechts de helft van de hypotheek te bedragen, de gemeente Haarlem met een risico van om en nabij de 5 miljoen euro achterlatend.
Wat is het geval? In 1982 werd realisatie mogelijk gemaakt door het afsluiten van een klimlening, de naam doet al het ergste vermoeden. En inderdaad, bij een klimlening wordt de te betalen rente bij het geleende bedrag opgeteld. Al speculerend, was de gedachte was dat het pand uiteindelijk zo in waarde zou stijgen, dat het geleende bedrag vermeerderd met rente op rente moeiteloos zou kunnen worden ingelost.
Huurder Zorgbalans stelt terecht dat de kamertjes in het complex in de verste verte niet meer voldoen aan de hedendaagse inzichten, en heeft al jaren geleden aangekondigd te zullen vertrekken. Tja, vindt maar eens een andere huurder. Studenten? Ook dan zal er flink vertimmerd moeten worden, goed geld naar kwaad geld gooiend. In ieder geval wordt er inmiddels al twee jaar flink over gekibbeld, zonder dat de gemeenteraad daarover geïnformeerd werd overigens, maar het resultaat is dat er nog geen oplossing in zicht is.
Pre Wonen wil wel, maar onder zulke voorwaarden dat die kennelijk niet voor het gemeentebestuur te accepteren zijn. De gemeenteraad wordt nu voor het blok gezet om miljoenen te schuiven, onder het motto, neem uw "maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zorgvoorzieningen voor ouderen". Een maatschappelijke verantwoordelijkheid die de verantwoordelijke wethouder, door 20 jaar lang geen enkele controle uit te oefenen op de lening, niet heeft opgebracht.
Eén troost is er: grote winnaar bij dit debacle is de Bank Nederlandse Gemeenten. Op de BNG site kan men lezen: "... zo draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger...". Hoe die doelstelling zich verhoudt tot het feit dat de BNG 20 jaar lang, jaar in jaar uit, een woekerrente-op-rente van 11,75% per jaar heeft geïnd, moet nog maar eens uitgelegd worden. Hoe dan ook, de BNG is voor de helft eigendom van de Staat, en voor de helft eigendom van de lokale overheden. Zo geredeneerd gaat dit debacle in ieder geval niet ten koste van de belastingbetaler. Wel ten koste van Haarlem.

Posted at 9.12.03 by reeskamp
 

8.12.03
Wat wil ik met dit politieke weekboek bereiken?

Dat is een vraag waar ik nog geen antwoord op heb. Toen ik een half jaar geleden in de Haarlemse fractie opperde dat het wellicht aardig zou zijn om mensen wat meer een kijkje in de keuken te gunnen van het niet altijd verheffende politieke handwerk, gingen de alarmbellen meteen rinkelen.

Logisch, want als raadslid opereer je in een team, in dat team kan je natuurlijk niet A zeggen en dan even verderop B doen. Maar je kunt wel wat langer bij het hoe en waarom van A stilstaan, iets van je twijfels weergeven, iets van de afwegingen, kortom, iets uitvoeriger op bepaalde aspecten ingaan.

Ik verwacht niet dat het weekboek veel bezoekers zal trekken, dat althans is niet mijn eerste oogmerk. Misschien is het nog het best om dit weekboek te zien als een kladvelletje waarop ik, voor eigen gebruik maar toevallig ook inzichtelijk voor anderen, mijn afwegingen een beetje op een rijtje probeer te krijgen. Ik wil het gewoon een jaartje proberen, als er na dat jaar zich niet meer dan een dozijn mensen hebben aangemeld, dan stop ik er mee. Het heeft immers geen zin het net meer dan nodig met informatie te belasten.

Toch hoop ik dat in ieder geval onze D66-leden het een half jaartje proberen. Aanmelden gaat heel eenvoudig, afmelden kan desgewenst weer met een klik. Wellicht dat het Bestuur bereid is de leden een eerste keer op deze site te attenderen. Wordt vervolgd.

Posted at 8.12.03 by reeskamp
 

Previous Page Next Page