<< October 2004 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

   
elke 10 min
CV van Fedde Reeskamp

2002-2006
D66-Raadslid gemeente Haarlem
Portefeuille:
Rekenkamercommissie
Stadsreiniging
Verkeer & Vervoer
Onderhoud Openbare Ruimte
Financiën
Personeel & Organisatie

2002
Campagnecoördinator GR-verkiezingen

1999-2001
D66-Klankbordgroep Stadsontwikkeling & Beheer

1991-heden
Lid D66

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik architect.
Landelijk en lokaal heb ik altijd gestemd, meestal groenig, vanaf begin jaren '80 natuurlijk altijd D66.

Waarom D66? Om eerlijk te zeggen: het kriebelt me wel eens dat D66 nog maar een handvol zetels telt. Maar ja... De SP en GroenLinks zijn me te dogmatisch, te gelovig. Het CDA juist weer te veel van de kool en de geit. VVD en PvdA: uitstekende volkspartijen die echter beide missen wat D66 als enige partij wél heeft: een soort niet aflatende maatschappelijke nieuwsgierigheid, durf tot onafhankelijk denken, het vermogen om te twijfelen.

Dat laatste is electoraal niet altijd een pre. Maar ook dat vind ik nu juist zo aardig, D66-ers liggen daar niet zo wakker van. Door de inhoudelijke kwaliteit van de volksvertegenwoordigers tellen onze zetels vaak voor twee, als het om invloed gaat. Mijn grootste politieke wens lijkt heel eenvoudig te vervullen, maar is dat niet: het betreft de naam D66. Met onze naam zitten we de inhoud in de weg. Daar moeten we dus van af. Gewoon Democraten.

Voor wat betreft Haarlem: onze stad zit ambtelijk te ruim in het pak. Iedereen is van goede wil, maar door het aantal ambtenaren zijn er teveel afstemmingsverliezen. Tegelijkertijd: alleen met voorzichtig beleid kan dat aantal worden teruggebracht, anders raakt onze stad in een slip waar we niet uitkomen.
ALs dat eenmaal gebeurd is, dan komen er miljoenen euro's vrij, geld dat in voor Haarlemmers zichtbare dingen besteed kan worden. Wat die zaken zijn, is voor iedereen zonneklaar.

Oh ja, ik ben van bouwjaar 1959. In de Jordaan geboren, via Amstelveen, Heemskerk, Bussum, Delft, Haïfa, Delft, Amsterdam, Zutphen, Londen (Hainault, Golders Green, Barnes) in 1990 in Haarlem neergestreken. In Haarlem in de Vijfhoek gewoond, op Het Korte Spaarne, en nu in de Zuiderhout.
Voor mij is Haarlem onbetwist één van de plezierigste plaatsen om te leven.
raadsleden wethouder maarten divendal jaap pop berny martini pieter barnhoorn ruud grondel jur visser mimi rietdijk oktay özcan jan nieuwenburg hans klaassen paul marselje jonck verhagen wim catsman ria keesstra-tiggelman marja funnekotter-noordam martin hagen chris van velzen jan pieter van vulpen lia blesgraaf-belterman stan kaatee katee arjen overbeek marianne zoon pieter elbers hilde van der molen jetske cnossen wietse van dijk marco bij de vaate paul moltmaker frans willem lantink ali oass tahsin onur mustafa öcal mirjam rasoelbaks teus vreugdehil cornelie raeven willem seelen marie therese meijs anita de jong ada walters rineke mesman lukas mulder motie van wantrouwen interpellatie cda groenlinks stadspartij leefbaar haarlem lijst de vries lijst raeven democraten haarlem partij van de arbeid vvd cornelis mooij hans berkhout jan ruben jan vegter mkb haarlem industriekring haarlem kamer van koophandel centrummanagement eye-opener ubbo van der blom joost van eijsden gisele ideler jelle meijdam cornelis mooij sp? patrick poelman louise van zetten sjoukje reeskamp libben reeskamp fons hoenderdos wouter stigter guus sprokkereef wim van seggelen ben nijman grondbedrijf arnout heemskerk frans van den berg richard hoving richard voorneman klaas meijer marco visser glenn mellonius dineke lentz bart witmond hélène steenhoff margo rol vinco prizmic peter schouten martin de vries erik haverkorn tiny van hoeyen jaap moerman menno herstel casper van boltaringen marleen barth martijn de rijk jan gorgels wijkraad wijkraden dualisme gestapo dik hulsebos henk sloos boudewijn bach chris brunner verover henny jellema pieter karsdorp rike ruiter van kooten knipper hannenberg de bruin brons onthulling gedenkteken inspectie openbare orde en veiligheid ioov rob dumont reptielenopvang veerplas hfc stadion fietsersbond fb jan de ridder marijke lodeweegs wijkradenbinnenstad cami moskee minaret selimiye zomerzone spoorzone joost van eijsden marco visser
If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed18.10.04
Schoonmaakactie Binnenstad (zie ook "de Mug")

Precies een week geleden ontving de fractie een ingezonden brief van de Wijkraad Binnenstad, waarvan D66-lid Henny Jellema bestuurslid is. Korte inhoud van de brief: hulde aan de grote gemeentelijke wijkschoonmaakactie (onkruid graffiti en zwerfvuil) maar alles is nu al weer net zo smerig.
Reeds enige tijd hanteert Haarlem een beleid waarbij in plaats van uitgesmeerd over een jaar over de hele stad, nu juist wijk voor wijk in één handeling wordt schoongemaakt. Zwerfvuil, graffiti, verstopte straatkolken, onkruid, in een paar weken tijd wordt het met man en macht opgeruimd, en dan met de hele karavaan door naar de volgende wijk. Het ook door D66 geapprecieerde idee is dat er dan in ieder geval één moment per jaar is dat de wijkbewoners de mensen van de stadsreiniging zichtbaar aan het werk zien, dat de wijk na afloop in ieder geval een maand lang echt ‘schoon’ genoemd kan worden, maar ook dat een dergelijke geconcentreerde actie efficiënter en effectiever kan verlopen, denk maar aan het door bewoners elders parkeren van de eigen auto, zodat de schoonmakers overal goed bij kunnen. Volgens de ingezonden brief wordt deze inspanning op zich zeer gewaardeerd, maar, en daar heeft de wijkraad helaas groot gelijk in, na een maand ziet alles er weer net zo verwaarloosd uit als eerst.
In Haarlem geven we per vierkante meter aanzienlijk minder geld voor de schoonmaak uit dan vergelijkbare gemeentes. Ook zitten we met een in 20 jaar tijd opgelopen achterstand als het gaat om het onderhoudsniveau van het openbaar gebied, of het nu gaat om groen, grachten, verharding, bruggen. Dat betekent, zoals de wijkraad ook al stelt, dat we met een dubbele handicap zitten: door het slechte onderhoud van stoepen en wegen is onkruidverwijdering (ik concentreer me maar even op dit aspect) al nauwelijks te doen, en als we dat al doen, dan ligt vanwege de kosten de frequentie veel te laag. Resultaat: alles tiert welig (teelt wierig, teert wielig, wiert telig?), zoals iedereen helaas dagelijks moet ervaren.  En het vervelende is, dat tenzij je over pakweg een vertienvoudiging van het reinigingsbudget praat (dus 2 miljoen euro in plaats van de 200.000 euro die nu jaarlijks is uitgetrokken), het vechten tegen de bierkaai is.
De insteek van de fractie is dat, gegeven het feit dat een ideale situatie nog ver van ons verwijderd ligt, we op twee niveaus wel degelijk aan verbetering kunnen werken. Een eerste verbetering is mogelijk door het openbaar domein te ‘differentiëren’, waarbij je kunt afspreken dat bijvoorbeeld de binnenstad, vanwege de betekenis van ons winkelapparaat voor heel Haarlem, beter wordt onderhouden dan de omliggende wijken. Je zou dan meer met ‘beeldbestekken’ kunnen werken (zoals ook in Apeldoorn gebeurt) waardoor voor raadsleden, maar vooral ook voor de burgers duidelijker wordt waar het stadsbestuur op mag worden ‘afgerekend’. Heel simpel: je krijgt een foto van een in de wijk herkenbaar stukje trottoir in de bus met daarbij de tekst: “zo schoon moet het bij u zijn, is dat niet het geval, dan doen we het niet goed”.
De differentiatie bestaat er dan uit dat op die referentiefoto (een soort prestatiecontract eigenlijk) in de ene wijk wat meer onkruid te zien zal zijn dan bijvoorbeeld in de binnenstad. Een tweede verbetering ligt, even voorbijgaand aan het onderhoudsniveau van de verharding zelf, want daar wordt nu mede op aandringen van D66 aanzienlijk meer geld voor uitgetrokken dan in de voorgaande collegeperiode, in de te hanteren onkruidverwijderingsmethode. Misschien wat al te optimistisch hebben we in het coalitieprogramma afgesproken dat we milieuvriendelijke onkruidverwijderingsmethodes zouden toepassen. In een gemeente waar de verharding op en top in orde is, kan dat, maar tegen het Haarlemse onkruid lijkt geen kruid gewassen.
Welke methodes zijn er? Er is uitgebreid praktijkonderzoek gedaan naar de kosten en (milieu-)baten van verschillende verwijderingsmethodes. Bij alle methodes is de timing van verwijderen zeer belangrijk, ‘in de kiem smoren’, dus aan het begin van het groenseizoen bestrijden is daarbij het devies. Alleen dát is operationeel al vaak een probleem, denk maar aan het beschikbare materieel en personeel. De afgelopen twee jaar gehanteerde borstelmethode is milieuvriendelijk, hoewel er onder deskundigen een discussie opsteekt of de vrijgekomen asbestose steen- en wolfraamdeeltjes niet toch een onderschat gezondheidsrisico inhouden. Voordeel van het borstelen, in kosten een middenmoter, is dat je in één beweging ook een hoop rommel meeborstelt. Nadeel is dat het probleem niet letterlijk met wortel en al wordt weggenomen. Een ander probleem is dat borstelen een nauwelijks in kaart te brengen schade aanricht aan verharding, zeker als deze zoals in de binnenstad van monumentale waarde is.
De zero-emission heetwatermethode, waarbij het onkruid gesmoord wordt en ook het bovenstuk van de wortel de hitte niet overleeft, is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Een proef in Haarlem is op niets uitgelopen. Iedereen wijst dan naar Heemstede “waarom kan het daar wel” maar men realiseert zich niet dat Heemstede beschikking heeft over een bijna vier keer hoger budget dan heel Haarlem. Daar moeten we ook eerlijk in zijn: in Haarlem geeft ’de politiek’ traditioneel prioriteit aan allerlei sociale aspecten bóven de fysieke verschijning van de stad. Met de huidige economische situatie wordt dat eerder meer dan minder.
Tot slot (ik vergeet de achterhaalde afbrandmethode even) heb je nog altijd de vertrouwde, een factor acht keer goedkopere gifspuit. Hoewel, gif? De producent van ‘Roundup’ (overigens hoofdrolspeler op de markt van genetisch gemanipuleerde gewassen) beweert dat het middel zo geperfectioneerd is dat de milieubelasting te verwaarlozen valt. Onderzoek heeft evenwel aangetoond dat dat in een laboratorium zo moge zijn, in de praktijk wordt er vaak wat kwistiger met het spul omgesprongen waardoor er wel degelijk reststoffen in het milieu terechtkomen. Maar indien met moderne chlorofylscanners uitgeruste apparatuur consciëntieus toegepast kan je de reststoffen minimaliseren. Evengoed is deze methode nabij waterlopen en bij ‘afgekoppelde’ wijken absoluut uit den boze vanwege de aangetoonde schade aan het micromilieu in het oppervlaktewater. Terwijl Roundup in de bodem afgebroken wordt, is het vernietigend voor het fijnere waterleven.
Onze fractie heeft steeds gepleit voor de variant waar het college na twee jaar modderen nu mee aankomt: namelijk niet voor één zaligmakende methode kiezen, maar pragmatisch gebruik maken van alle drie ter beschikking staande technieken. Dus bijvoorbeeld borstelen waar dat kan, heetwater waar dat loont, en zeer selectief spuiten waar andere methodes geen soelaas bieden. En bovenal: preventief onkruidgroei vermijden door onderhoudsbewuster te verharden. Bijvoorbeeld door geen verharding toe te passen waar het niet hoeft (maaien is immers veel goedkoper en je verbetert de infiltratie ook nog eens een keer), door strategischer plaatsing van straat meubilair (minder slalommen met je machines), door gebruik van worteldoek (weliswaar even veel onkruid maar minder diep geworteld) door meer naadloze verharding zoals asfalt (nadeel minder infiltratie en minder flexibel bij graafwerk). Allerlei zaken waar totnogtoe niet op structurele wijze aandacht aan wordt besteed.
D66 heeft in die zin kritiek op de coalitiepartners die nu al twee jaar lang een blind geloof hebben in dé grote deus ex machina methode die het probleem van onkruid voor immer uit de wereld zou helpen. Klein detail: die methode bestaat niet. Het is (uit)roeien met de riemen die we hebben.
O ja, mocht u een kleine bijdrage aan de onkruidverwijdering willen leveren, doe dat dan niet met het aardappelmesje zoals oud-wethouder ton de Lange propageerde, maar kook maandelijks een keteltje water en giet dat over de gehate ranonkels uit. Of, wat mijn persoonlijke methode is: koop in het prille voorjaar op de markt voor een krats wat veldbloemenzaad en strooi dat uit rond boomkransen, lantaarnpalen, gaten in de stoep. Liefst twee maanden lang een prachtig boeket voor uw deur!
Willem de Zwijgerlaan, Haarlem

Posted at 18.10.04 by reeskamp

Name
September 16, 2008   12:33 PM PDT
 
Beste kollega's van S&O
Woensdag a.s. om 8.00uur s'avonds in het ABC groot Heiligland komt
Dave Wafer
Acting Head of Highway Management
Durham County Council
Environment
County Hall
DURHAM
Hij gaat ons uitleggen hoe het autoluwe binnenstad van Durham, provinciehoofdstad in Noord-Engeland, d.m.v. een toegangsheffing werkt. Het historische stad Met kasteel en kathedraal stamt van ver voor de omringende industriesteden van Newcastle, Sunderland en Middlesborough, en is van een vergelijkbare grootte als Haarlem. Lijkt mij een interessante avond.
Alan
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry