<< September 2004 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

   
elke 10 min
CV van Fedde Reeskamp

2002-2006
D66-Raadslid gemeente Haarlem
Portefeuille:
Rekenkamercommissie
Stadsreiniging
Verkeer & Vervoer
Onderhoud Openbare Ruimte
Financiën
Personeel & Organisatie

2002
Campagnecoördinator GR-verkiezingen

1999-2001
D66-Klankbordgroep Stadsontwikkeling & Beheer

1991-heden
Lid D66

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik architect.
Landelijk en lokaal heb ik altijd gestemd, meestal groenig, vanaf begin jaren '80 natuurlijk altijd D66.

Waarom D66? Om eerlijk te zeggen: het kriebelt me wel eens dat D66 nog maar een handvol zetels telt. Maar ja... De SP en GroenLinks zijn me te dogmatisch, te gelovig. Het CDA juist weer te veel van de kool en de geit. VVD en PvdA: uitstekende volkspartijen die echter beide missen wat D66 als enige partij wél heeft: een soort niet aflatende maatschappelijke nieuwsgierigheid, durf tot onafhankelijk denken, het vermogen om te twijfelen.

Dat laatste is electoraal niet altijd een pre. Maar ook dat vind ik nu juist zo aardig, D66-ers liggen daar niet zo wakker van. Door de inhoudelijke kwaliteit van de volksvertegenwoordigers tellen onze zetels vaak voor twee, als het om invloed gaat. Mijn grootste politieke wens lijkt heel eenvoudig te vervullen, maar is dat niet: het betreft de naam D66. Met onze naam zitten we de inhoud in de weg. Daar moeten we dus van af. Gewoon Democraten.

Voor wat betreft Haarlem: onze stad zit ambtelijk te ruim in het pak. Iedereen is van goede wil, maar door het aantal ambtenaren zijn er teveel afstemmingsverliezen. Tegelijkertijd: alleen met voorzichtig beleid kan dat aantal worden teruggebracht, anders raakt onze stad in een slip waar we niet uitkomen.
ALs dat eenmaal gebeurd is, dan komen er miljoenen euro's vrij, geld dat in voor Haarlemmers zichtbare dingen besteed kan worden. Wat die zaken zijn, is voor iedereen zonneklaar.

Oh ja, ik ben van bouwjaar 1959. In de Jordaan geboren, via Amstelveen, Heemskerk, Bussum, Delft, Haïfa, Delft, Amsterdam, Zutphen, Londen (Hainault, Golders Green, Barnes) in 1990 in Haarlem neergestreken. In Haarlem in de Vijfhoek gewoond, op Het Korte Spaarne, en nu in de Zuiderhout.
Voor mij is Haarlem onbetwist één van de plezierigste plaatsen om te leven.
raadsleden wethouder maarten divendal jaap pop berny martini pieter barnhoorn ruud grondel jur visser mimi rietdijk oktay özcan jan nieuwenburg hans klaassen paul marselje jonck verhagen wim catsman ria keesstra-tiggelman marja funnekotter-noordam martin hagen chris van velzen jan pieter van vulpen lia blesgraaf-belterman stan kaatee katee arjen overbeek marianne zoon pieter elbers hilde van der molen jetske cnossen wietse van dijk marco bij de vaate paul moltmaker frans willem lantink ali oass tahsin onur mustafa öcal mirjam rasoelbaks teus vreugdehil cornelie raeven willem seelen marie therese meijs anita de jong ada walters rineke mesman lukas mulder motie van wantrouwen interpellatie cda groenlinks stadspartij leefbaar haarlem lijst de vries lijst raeven democraten haarlem partij van de arbeid vvd cornelis mooij hans berkhout jan ruben jan vegter mkb haarlem industriekring haarlem kamer van koophandel centrummanagement eye-opener ubbo van der blom joost van eijsden gisele ideler jelle meijdam cornelis mooij sp? patrick poelman louise van zetten sjoukje reeskamp libben reeskamp fons hoenderdos wouter stigter guus sprokkereef wim van seggelen ben nijman grondbedrijf arnout heemskerk frans van den berg richard hoving richard voorneman klaas meijer marco visser glenn mellonius dineke lentz bart witmond hélène steenhoff margo rol vinco prizmic peter schouten martin de vries erik haverkorn tiny van hoeyen jaap moerman menno herstel casper van boltaringen marleen barth martijn de rijk jan gorgels wijkraad wijkraden dualisme gestapo dik hulsebos henk sloos boudewijn bach chris brunner verover henny jellema pieter karsdorp rike ruiter van kooten knipper hannenberg de bruin brons onthulling gedenkteken inspectie openbare orde en veiligheid ioov rob dumont reptielenopvang veerplas hfc stadion fietsersbond fb jan de ridder marijke lodeweegs wijkradenbinnenstad cami moskee minaret selimiye zomerzone spoorzone joost van eijsden marco visser
If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed28.9.04
Boycot deWaterschaps'verkiezingen' Rijnland

Als het gaat om het leveren van waarnemers bij verkiezingen in verre landen staat Nederland altijd in de voorste gelederen te trappelen. Ik vraag me af wat voor rapport deze waarnemers zouden uitbrengen bij de deze week te houden waterschaps'verkiezingen'. Deze 'verkiezingen' die geen verkiezingen zijn zouden eigenlijk bij VN-resolutie ongeldig verklaard moeten worden. Ze zijn misleidend, niet democratisch, gebaseerd op uitgangspunten die al sinds Thorbecke geen deel meer uitmaken van ons polderlandse gedachtengoed, kortom ze zijn, wellicht niet volgens de letter, maar in ieder geval volgens de geest, onzinnig, onwettig, onfatsoenlijk, onsmakelijk.
Nu moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat het huidige kabinet aan wat reparatiewetgeving werkt, maar als ik de voorstellen zo bekijk, dan kan de minister (welke minister trouwens?) zich de moeite besparen. Ik laat die maar even voor wat ze zijn, aan de essentie van mijn stukje zal de nieuwe wet nauwelijks iets veranderen.
Geen misverstand over het belang van de Waterschappen. Als ik zou moeten (of mogen) kiezen tussen de provincie en de waterschappen, zou ik zonder meer voor de waterschappen kiezen. Liever de Waterschappen opleuken met zeggenschap over allerlei andere regionaal belangrijke zaken, dan de logge provinciale ambtenarij nog eens aandikken met de zeggenschap over het waterbeheer. Überhaupt is "de Provincie" een bestuurslaag waarvan twee-derde van de statenleden na afloop van hun periode zeggen dat die eigenlijk gemist kan worden, en die kunnen het weten, maar dat is een ander verhaal.
De Waterschappen zijn dus belangrijk. Elke centimeter schommeling in waterpeil heeft al verstrekkende gevolgen voor de stroming van brak naar zoet, van vuil naar schoon, voor droog naar nat. Daar hoeven we als polderbewoners niet al te lang bij stil te staan, dat besef zit in onze genen. Ik zou er ook volledige vrede mee hebben als de Waterschappen louter vanuit deskundigheid worden samengesteld. Maar als we dan toch kiezen voor een democratisch gekozen afvaardiging, dan moeten we het ook goed doen, volgens geschreven, maar ook volgens ongeschreven, evenwel algemeen aanvaarde spelregels.
Maar hoe gaat dat nu, deze week? Luister en huiver: iedere burger (neem ik maar aan) ontvangt een uitgebreid keurig netjes op kringlooppapier gedrukt informatiepakket onder het motto "het is tijd om te kiezen". De ingesloten krant claimt: "Het bestuur bepaalt het beleid, en dat bestuur kiest u zelf!" Geen woord over het feit dat niet iedereen hetzelfde krantje ontvangt. Geen woord over het feit dat er wel vijf verschillende categorieen gehanteerd worden, waarbij het principe 'one man one vote' op zeer rekbare manier wordt toegepast. Geen woord dat u als huurder niet dezelfde afgevaardigde kunt kiezen als uw buurman die eigenaar is. Geen woord dat uw partner niet dezelfde kandidaat kan kiezen als u, als uw gezamelijk huis op uw naam staat. Geen woord dat de categorieen 'bedrijven' en 'pachters' niet op de internetkieswijzer www.stemwijzer.nl voorkomt. Sterker nog: "Het uitgangspunt is dat iedereen die belang heeft bij het werk van een waterschap daarvoor moet betalen. Iedereen die betaalt heeft ook recht op zeggenschap in het waterschapsbestuur. Hoe groter het belang is, hoe meer men betaalt, hoe meer zeggenschap (zetels) men heeft in het algemeen bestuur." Deze toelichting staat wel te lezen in op de website van het Waterschap, maar wordt in de verkiezingskrant wijselijk weggelaten. Dat je als eigenaar-bewoner meer invloed hebt dan als bezitloze huurder? Nada. -laat staan als grootgrondbezitter (heus!), een categorie waar, indien je tenminste tot deze verheven kaste behoort, je tenminste nog belangenbehartiger Karel van Broekhoeven kunt kiezen? Nope.
Vreemd genoeg leidt deze anomolie in ons democratisch bestel nauwelijks tot discussie. Als je zoekt op "verkiezing waterschap ingezetene" dan tref je hier en daar wel wat aan maar men lijkt er niet wakker van te liggen. Nu, ik ook niet, want ik zal niet stemmen voordat er een simpel democratisch systeem komt van evenredige vertegenwoordiging. We houden toch ook geen Tweede Kamerverkiezingen onder de wervende tekst (ik parafraseer) "Het uitgangspunt is dat iedereen die belang heeft bij het werk van de Nederlandse Staat daarvoor inkomstenbelasting moet betalen. Iedereen die betaalt heeft ook recht op zeggenschap in de Tweede Kamer. Hoe belangrijker uw werk is, hoe meer u verdient en dus hoe meer belasting u betaalt, des te meer zeggenschap (zetels) u heeft in de Tweede Kamer." Prima uitgangspunt voor een aandeelhoudersvergadering, maar voor een belangrijke steen in ons democratisch bouwwerk? N e e e e toch?
Ik begrijp werkelijk niet hoe bij sommige kandidaten (waaronder ook D66-ers) te lezen valt dat hun kandidatuur door politieke afdelingen gesteund wordt. Werkelijk te gek voor woorden. Boycotten, mensen!

Posted at 28.9.04 by reeskamp

hndll
September 28, 2004   05:55 PM PDT
 
dit houd de mensen toch helmaal niet bezig wat een g7er
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry