<< February 2004 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

   
elke 10 min
CV van Fedde Reeskamp

2002-2006
D66-Raadslid gemeente Haarlem
Portefeuille:
Rekenkamercommissie
Stadsreiniging
Verkeer & Vervoer
Onderhoud Openbare Ruimte
Financiën
Personeel & Organisatie

2002
Campagnecoördinator GR-verkiezingen

1999-2001
D66-Klankbordgroep Stadsontwikkeling & Beheer

1991-heden
Lid D66

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik architect.
Landelijk en lokaal heb ik altijd gestemd, meestal groenig, vanaf begin jaren '80 natuurlijk altijd D66.

Waarom D66? Om eerlijk te zeggen: het kriebelt me wel eens dat D66 nog maar een handvol zetels telt. Maar ja... De SP en GroenLinks zijn me te dogmatisch, te gelovig. Het CDA juist weer te veel van de kool en de geit. VVD en PvdA: uitstekende volkspartijen die echter beide missen wat D66 als enige partij wél heeft: een soort niet aflatende maatschappelijke nieuwsgierigheid, durf tot onafhankelijk denken, het vermogen om te twijfelen.

Dat laatste is electoraal niet altijd een pre. Maar ook dat vind ik nu juist zo aardig, D66-ers liggen daar niet zo wakker van. Door de inhoudelijke kwaliteit van de volksvertegenwoordigers tellen onze zetels vaak voor twee, als het om invloed gaat. Mijn grootste politieke wens lijkt heel eenvoudig te vervullen, maar is dat niet: het betreft de naam D66. Met onze naam zitten we de inhoud in de weg. Daar moeten we dus van af. Gewoon Democraten.

Voor wat betreft Haarlem: onze stad zit ambtelijk te ruim in het pak. Iedereen is van goede wil, maar door het aantal ambtenaren zijn er teveel afstemmingsverliezen. Tegelijkertijd: alleen met voorzichtig beleid kan dat aantal worden teruggebracht, anders raakt onze stad in een slip waar we niet uitkomen.
ALs dat eenmaal gebeurd is, dan komen er miljoenen euro's vrij, geld dat in voor Haarlemmers zichtbare dingen besteed kan worden. Wat die zaken zijn, is voor iedereen zonneklaar.

Oh ja, ik ben van bouwjaar 1959. In de Jordaan geboren, via Amstelveen, Heemskerk, Bussum, Delft, Haïfa, Delft, Amsterdam, Zutphen, Londen (Hainault, Golders Green, Barnes) in 1990 in Haarlem neergestreken. In Haarlem in de Vijfhoek gewoond, op Het Korte Spaarne, en nu in de Zuiderhout.
Voor mij is Haarlem onbetwist één van de plezierigste plaatsen om te leven.
raadsleden wethouder maarten divendal jaap pop berny martini pieter barnhoorn ruud grondel jur visser mimi rietdijk oktay özcan jan nieuwenburg hans klaassen paul marselje jonck verhagen wim catsman ria keesstra-tiggelman marja funnekotter-noordam martin hagen chris van velzen jan pieter van vulpen lia blesgraaf-belterman stan kaatee katee arjen overbeek marianne zoon pieter elbers hilde van der molen jetske cnossen wietse van dijk marco bij de vaate paul moltmaker frans willem lantink ali oass tahsin onur mustafa öcal mirjam rasoelbaks teus vreugdehil cornelie raeven willem seelen marie therese meijs anita de jong ada walters rineke mesman lukas mulder motie van wantrouwen interpellatie cda groenlinks stadspartij leefbaar haarlem lijst de vries lijst raeven democraten haarlem partij van de arbeid vvd cornelis mooij hans berkhout jan ruben jan vegter mkb haarlem industriekring haarlem kamer van koophandel centrummanagement eye-opener ubbo van der blom joost van eijsden gisele ideler jelle meijdam cornelis mooij sp? patrick poelman louise van zetten sjoukje reeskamp libben reeskamp fons hoenderdos wouter stigter guus sprokkereef wim van seggelen ben nijman grondbedrijf arnout heemskerk frans van den berg richard hoving richard voorneman klaas meijer marco visser glenn mellonius dineke lentz bart witmond hélène steenhoff margo rol vinco prizmic peter schouten martin de vries erik haverkorn tiny van hoeyen jaap moerman menno herstel casper van boltaringen marleen barth martijn de rijk jan gorgels wijkraad wijkraden dualisme gestapo dik hulsebos henk sloos boudewijn bach chris brunner verover henny jellema pieter karsdorp rike ruiter van kooten knipper hannenberg de bruin brons onthulling gedenkteken inspectie openbare orde en veiligheid ioov rob dumont reptielenopvang veerplas hfc stadion fietsersbond fb jan de ridder marijke lodeweegs wijkradenbinnenstad cami moskee minaret selimiye zomerzone spoorzone joost van eijsden marco visser
If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed3.2.04
Ultimatum PvdA Schoteroogbrug?

Zou raadslid Cees de Vries dan toch gelijk krijgen, dat de Schoteroogbrug in de koelkast dreigt te verdwijnen? Al sinds het begin van de jaren ’80 wordt over de noodzaak van de oeververbinding gedebatteerd. Bijna vier jaar geleden, anderhalf uur vóór de val van voormalig Groenlinks wethouder Karel Van Broekhoven,  verzuchtte toen-nog-raadslid Mimi Rietdijk al: “Na een lange voorbereidingstijd, gedegen onderzoek, uitvoerige participatie en inspraak zouden we eindelijk de knoop doorhakken en een definitief besluit nemen. Precies, zoals in het collegeprogramma was afgesproken. Ik had natuurlijk beter kunnen weten. ... Al vijftien jaar is de ontsluiting van de Waarderpolder een heet hangijzer in de Haarlemse politiek. De kwestie is dat niet besloten wordt in te zetten op realistische doelen en die dan vervolgens ook uit te voeren, maar dat het oorspronkelijke vraagstuk verdwijnt onder een dikke deken van nieuwe vraagstukken. Dat leidt tot uitstel, aarzelen, nog weer eens een onderzoek, een nieuwe vraagstelling opwerpen, nieuwe varianten, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.”


Ik denk dat dat de spijker op de kop is.  Voordat ik inga op het oorspronkelijke vraagstuk, even terug naar het "ultimatum" van de PvdA. In hun Nieuwsbrief stelt de PvdA: “De PvdA-fractie heeft het college laten weten dat als er deze raadsperiode geen kant en klare plannen liggen om verkeersremmende maatregelen te treffen de PvdA-fractie haar steun voor de Schoteroogbrug intrekt. ... Het nemen van verkeersremmende maatregelen is ook een voorwaarde die is opgenomen in het collegeprogramma.” Dat laatste staat toch net iets anders in het collegeprogramma verwoord: “... Om te voorkomen dat deze route extra verkeer aantrekt, wordt met de provincie overleg gevoerd over het realiseren van een aftakking van de A208 naar de A9.”


 Velserbroek Schoteroogbrug De gedachte achter deze formulering was dat de nieuwe brug geen onbedoelde stimulans voor spitsverkeer uit Velserbroek zou zijn om zo de files op de A9 richting Rottepolderplein te ontlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Op bijgaande illustratie is te zien wat het probleem is. Velserbroek heeft eigenlijk maar één echte ontsluitingsweg, die elke ochtend vol staat, en die bovendien de forens noopt tot een omrit van 5 km.
 Velserbroek Schoteroogbrug Voor het noordelijke deel is dat nét te doen, het zuidelijke deel zoekt sluipwegen, zoals via Spaarndam (hetgeen Haarlem met flitspalen wilde voorkomen), en via de Vergierdeweg of Vlietweg over de Vondelweg, door de Waarderpolder naar de A9. Nu is deze route de laatste tijd wat minder aantrekkelijk geworden, omdat de A9 sinds de openstelling van de A5 minder files kent, (andersom is nog steeds ellende) maar inderdaad, als de nieuwe Schoteroogbrug wordt gerealiseerd is het een 'goede' optie voor de Velserbroek-Zuid bewoners. Zeker als er ooit een Oostweg komt.
 Velserbroek afslag Je zou die sluipwegen door een combinatie van maatregelen kunnen aanpakken: sluit de  Vliet- en Vergierdeweg gedurende de ochtendspits af voor alles behalve vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers. Geef de mensen van Velserbroek een goed alternatief door een extra toerit te realiseren via De Kamp. Dat scheelt immers 5 km file-rijden, terwijl het de toerit tot de A9 niet extra belast. Belangrijk: realiseer zo spoedig mogelijk een volwaardige fly-over nabij IKEA. Deze nieuwe, snelle route zal ook Velserbroekers die in de Waarderpolder werken (moeten eigenlijk met de fiets komen natuurlijk) kunnen faciliteren, evenals al het vrachtverkeer.


Mocht de Schoteroogbrug, zoals de afgelopen 20 jaar al vaker is voorgekomen, opnieuw in de ijskast verdwijnen, dan nog is de bereikbaarheid van de Waarderpolder aldus aanzienlijk verbeterd. Nogmaals, alléén als er een extra uitvalsweg voor Velserbroek wordt gerealiseerd en alléén bij een spoedige realisering van de fly-over, anders is het natuurlijk puur Velserbroekertje pesten. De Zuidtangent via de Rijksstraatweg aansluiten op Velserbroek helpt ook natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal.

Posted at 3.2.04 by reeskamp

NameCees de Vries
February 4, 2004   04:37 PM PST
 
Waarde collega Fedde,
mijn complimenten voor die prachtige birdview plaatjes betreffende aansluiting Velserbroek A-9 in uw goed onderbouwde stuk.
Eind 2002, toen ik nog raadslid was voor de Stadspartij Leefbaar Haarlem, is de door mij ingediende motie, die pleitte voor betreffende aansluiting Velserbroek op de A-9, door de gehele Raad aangenomen. Misschien moet de Raad het College nogmaals aansporen om betreffende aansluiting, eventueel met steun van de Provincie Noord-holland, door Rijkswaterstaat zo snel mogelijk te laten realiseren
Met vriendelijke groeten,
Cees de Vries, fractievoorzitter Lijst de Vries
Jaap van der Leij
February 3, 2004   11:21 PM PST
 
Geachte heer Reeskamp,
Als bestuurslid van de Haarlemse Jachtclub heb ik me vaak uitgesproken tegen de realisatie van de oeververbinding volgens variant 1.
Niet omdat we tegen een extra verbinding zijn,maar omdat de gekozen variant tot gevolg zal hebben dat ca 9 bedrijven/verenigingen zullen moeten verhuizen.Dat een bloeiend verenigingsleven daardoor grotendeels om zeep gebracht wordt krijgt nauwelijks aandacht.En wat je eenmaal kapot maakt is vaak onherstelbaar.Want een redelijk alternatief wordt ons tot nu toe niet geboden.
Als klap op de vuurpijl blijkt nu dat de brug zo duur wordt dat onze tereinen nodig zijn voor woningbouw om op die manier het begrotingsgat te vervullen.
Nog meet blokkendozen aan het Spaarne en weg met Spaarne gebonden activiteiten zoals de watersport.Wat een vooruitgang!
Zegt het coalitie programma niet :een aanlanding Zuidelijk van de jachthavens zodat de jachthavens in open verbinding blijven met Het Spaarne?
De reden van mijn reactie is niet het bovenstaande-daar bent u van op de hoogte en indien niet dan stuur ik u gaarne onze bezwaarschriften toe.
Uw artikel van vandaag,in combinatie met het recente Arpad bezwaarschrift waar u een copie van kreeg en verderop in uw bulletin besproken wordt - dat was voor mij de aanleiding te reageren.
De absurditeit van het gehele plan -apart van het feit dat die kwalifikatie tevens toepasbaar is voor de watersport - wordt nogmaals duidelijk met de opmerkingen over de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe brug en dat daar terecht verkeersintensiteit belemmerende maatregelen tegen genomen worden..Het is toch van de zotte dat je zoveel belastinggeld wegsmijt voor nieuwe infrasructuur die dezelfde capaciteit en problemen krijgt als de de huidige Waarderbrug en haar knelpunten.
Hoe gaat de politiek die waanzin aan haar achterban uitleggen?

Misschien is het nuttig om mijn commentaar [ingesproken als particulier en niet als bestuurslid van de HJC] op de laatse info avond nog eens weer te geven.
"Het bedrijfsleven vraagt een simpele oplossing voor de stagnerende de verkeersafhandeling Waarderbrug/Spaarndamseweg.Dat kan door verbetering van de huidige brug;wel of niet in combiantie met het Arpad plan of door vanaf de brug extra verkeersafbuigende rijstroken te maken.
Alternatief kan een simpele brug gebouwd worden halverwege de Waarderbrug en de jachthavens.In beide alternatieven zijn de kosten beperkt en de overlast door gedwongen verhuizingenoverbodig.
Echter i.p.v. een simpele oplossing te kiezen wordt door politiek Haarlem de meest complexe oplossing gekozen.Die is kostbaar,veoorzaakt veel overlast door bedrijfs/vereniging verhuizingen,vernietigt een bloeiend verenigingsleven en schiet door verkeersbelemmerend maatregelen haar doel voorbij.
Het is het klassieke met een kanon op een mug schieten! M.a.w. het gezonde boerenversand is hier zoek.
Dit irrationele gedrag van de gemeente/politiek kan slechts verklaart worden omdat het hier niet langer gaat om een simpele oeververbindinh maar om de uitvoering van verborgen agendapunten en het uitleven van stokpaardjes; zoals het Spaarneoeverplan,realisatie van de Oostelijke Randweg [niet Haarlem's probleem] en dergelijke.
Eerst de brug door de inspraak,dan dan is er een voldongen feit [de brug komt er] waardoor de gedupeerden voor een voldongen feit gesteld worden.Slikken of stikken.
Dat is wat in de volksmond volksverlakkerij heet en in nette termen manipulatie genoemd wordt".

Werkt D66 hier ook aan mee?U kunt het roer nog omgooien!

Met vr. groet,
Jaap van der leij.
jaap.van.der.leij@wxs.nl

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry