<< February 2004 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

   
elke 10 min
CV van Fedde Reeskamp

2002-2006
D66-Raadslid gemeente Haarlem
Portefeuille:
Rekenkamercommissie
Stadsreiniging
Verkeer & Vervoer
Onderhoud Openbare Ruimte
Financiën
Personeel & Organisatie

2002
Campagnecoördinator GR-verkiezingen

1999-2001
D66-Klankbordgroep Stadsontwikkeling & Beheer

1991-heden
Lid D66

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik architect.
Landelijk en lokaal heb ik altijd gestemd, meestal groenig, vanaf begin jaren '80 natuurlijk altijd D66.

Waarom D66? Om eerlijk te zeggen: het kriebelt me wel eens dat D66 nog maar een handvol zetels telt. Maar ja... De SP en GroenLinks zijn me te dogmatisch, te gelovig. Het CDA juist weer te veel van de kool en de geit. VVD en PvdA: uitstekende volkspartijen die echter beide missen wat D66 als enige partij wél heeft: een soort niet aflatende maatschappelijke nieuwsgierigheid, durf tot onafhankelijk denken, het vermogen om te twijfelen.

Dat laatste is electoraal niet altijd een pre. Maar ook dat vind ik nu juist zo aardig, D66-ers liggen daar niet zo wakker van. Door de inhoudelijke kwaliteit van de volksvertegenwoordigers tellen onze zetels vaak voor twee, als het om invloed gaat. Mijn grootste politieke wens lijkt heel eenvoudig te vervullen, maar is dat niet: het betreft de naam D66. Met onze naam zitten we de inhoud in de weg. Daar moeten we dus van af. Gewoon Democraten.

Voor wat betreft Haarlem: onze stad zit ambtelijk te ruim in het pak. Iedereen is van goede wil, maar door het aantal ambtenaren zijn er teveel afstemmingsverliezen. Tegelijkertijd: alleen met voorzichtig beleid kan dat aantal worden teruggebracht, anders raakt onze stad in een slip waar we niet uitkomen.
ALs dat eenmaal gebeurd is, dan komen er miljoenen euro's vrij, geld dat in voor Haarlemmers zichtbare dingen besteed kan worden. Wat die zaken zijn, is voor iedereen zonneklaar.

Oh ja, ik ben van bouwjaar 1959. In de Jordaan geboren, via Amstelveen, Heemskerk, Bussum, Delft, Haïfa, Delft, Amsterdam, Zutphen, Londen (Hainault, Golders Green, Barnes) in 1990 in Haarlem neergestreken. In Haarlem in de Vijfhoek gewoond, op Het Korte Spaarne, en nu in de Zuiderhout.
Voor mij is Haarlem onbetwist één van de plezierigste plaatsen om te leven.
raadsleden wethouder maarten divendal jaap pop berny martini pieter barnhoorn ruud grondel jur visser mimi rietdijk oktay özcan jan nieuwenburg hans klaassen paul marselje jonck verhagen wim catsman ria keesstra-tiggelman marja funnekotter-noordam martin hagen chris van velzen jan pieter van vulpen lia blesgraaf-belterman stan kaatee katee arjen overbeek marianne zoon pieter elbers hilde van der molen jetske cnossen wietse van dijk marco bij de vaate paul moltmaker frans willem lantink ali oass tahsin onur mustafa öcal mirjam rasoelbaks teus vreugdehil cornelie raeven willem seelen marie therese meijs anita de jong ada walters rineke mesman lukas mulder motie van wantrouwen interpellatie cda groenlinks stadspartij leefbaar haarlem lijst de vries lijst raeven democraten haarlem partij van de arbeid vvd cornelis mooij hans berkhout jan ruben jan vegter mkb haarlem industriekring haarlem kamer van koophandel centrummanagement eye-opener ubbo van der blom joost van eijsden gisele ideler jelle meijdam cornelis mooij sp? patrick poelman louise van zetten sjoukje reeskamp libben reeskamp fons hoenderdos wouter stigter guus sprokkereef wim van seggelen ben nijman grondbedrijf arnout heemskerk frans van den berg richard hoving richard voorneman klaas meijer marco visser glenn mellonius dineke lentz bart witmond hélène steenhoff margo rol vinco prizmic peter schouten martin de vries erik haverkorn tiny van hoeyen jaap moerman menno herstel casper van boltaringen marleen barth martijn de rijk jan gorgels wijkraad wijkraden dualisme gestapo dik hulsebos henk sloos boudewijn bach chris brunner verover henny jellema pieter karsdorp rike ruiter van kooten knipper hannenberg de bruin brons onthulling gedenkteken inspectie openbare orde en veiligheid ioov rob dumont reptielenopvang veerplas hfc stadion fietsersbond fb jan de ridder marijke lodeweegs wijkradenbinnenstad cami moskee minaret selimiye zomerzone spoorzone joost van eijsden marco visser
If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feed1.2.04
Raaks van State

Euforie alom. Henk Vijn en Marianne Rietvink in een rondedans om het vuurtje dat de Raad van State onder het project Raaks heeft aangestoken. Liefst 80% van alle Haarlemmers zou hun verzet ondersteunen, dit ondanks het feit dat de enige partij die destijds tegen de plannen was, maart 2002 ‘slechts’ 20% van de uitgebrachte stemmen oogstte. Kennelijk kwamen veel Haarlemmers tot dezelfde afweging als de gemeenteraad, die oktober 2002 de Raaks-plannen goedkeurde.
Zelfs Luigi Prins, belanghebbend sympathisant van de Stichting Hoeksteen, bovendien iemand die met succes zijn zakelijke belangen met die van historisch Haarlem weet te verenigen, zegt het ongeveer zo: “de vertraging van de procedure gaat de gemeente, en dus de burger, veel geld kosten”. En zo is het maar net. Immers, zelfs als men het behoud van het carré van Dumont een warm hart toedraagt, de vertraging die nu wordt opgelopen kost handen vol geld. Dat geld moet, aangezien we niet willen dat dit soort zeperds in de woonlasten worden verrekend, ergens vandaan worden gehaald.  Reserves hebben we niet meer. Halen we het dus uit de cultuurpodia, de parkeertarieven, het onderhoud aan de wegen en bruggen, de groenvoorzieningen, het openbaar vervoer, de voorzieningen voor de kwetsbare groepen?
Om wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Stel dat, purely hypothetically spoken of course, we alsnog de MAB vaarwel zeggen en voor het plan Kentie kiezen, wat kost dat dan? Om te beginnen zullen veel van de voorbereidingen dan voor niets blijken te zijn geweest. Laten we zeggen € 2-3 miljoen externe kosten. Verder zal de planbijstelling toch wel forse vertraging oplopen. Twee-drie jaar zijn zo voorbij. Al die tijd moet je het begeleidend team in functie houden, met alles er op en er aan al snel een paar ton per jaar. Tenslotte zal het behoud van het Carré, linksom of rechtsom resulteren in minder inkomsten, laten we zeggen dat dat ook een slordige € 2 miljoen scheelt. Al met al zak je met een ander plan snel € 6 miljoen dieper in de rode cijfers. Volgens de wet moet de gemeente Haarlem dat verlies in 10 jaar afschrijven, dus de jaarlijkse begroting, die volgend jaar toch al voor € 6,5 miljoen moet inkrimpen, krijgt daarbovenop nog eens een opdonder van 6 ton per jaar. En dat dan voor een periode van 10 jaar. En dan ben ik, als altijd, nog optimistisch. Als je bedenkt dat voor € 6 ton per jaar, om maar wat te noemen, we buiten de spits de centrumbussen gratis kunnen laten rijden, of de hele stad fatsoenlijk milieuvriendelijk kunnen schoonhouden, dan begrijpt u hoe belangrijk zo’n groot bedrag is.
Dan begrijpt u ook, waarom zelfs de grootste Dumont-fans in de raad (want dat zijn er best veel, moi aussi) tóch vinden dat afblazen van het MAB-plan een financieel offer vergt dat we niet van de Haarlemse burger mogen vragen. Maar, zullen Vijn en Rietvink cum sui zeggen, “dóórgaan met het MAB-plan biedt zo langzamerhand ook geen zekerheid meer dat er geen vertraging wordt opgelopen, kijk maar naar de uitspraak van de Raad van State”. Inderdaad, ik ben daar ook niet meer zo gerust op.
En dat roept dan de vraag op, wat is er misgegaan? Ik loop maar even op de zaak vooruit, dat kan wel in zo’n weblog. Ik ga vooral in op de uitspraak van de Raad van State zelf, die nader onderzoek gelast, omdat Haarlem en de provincie Noord-Holland niet in overeenstemming met de eigen, in het stadsvernieuwingsplan gestelde richtlijnen zouden hebben gehandeld.
"Carré van Dumont"
Dat bepaalt dat vooraleerst uit zou moeten worden gegaan van behoud van karakteristieke panden (dus niet noodzakelijk rijksmonumenten), tenzij aannemelijk zou worden gemaakt dat dat niet mogelijk is. Nou is karakteristiek een onwerkbaar begrip. Schrap dat gratuite “karakteristiek” in het vervolg maar uit de nota’s, het omvat immers zo’n scala aan betekenissen, dat je er niet zoveel mee kunt. "Karakteristiek" betekent in het Grieks “dat wat ingekrast is” en in die zin hebben alle gebouwen, alle mensen, alle gebeurtenissen hun indrukken op de Haarlemse burgers gemaakt.Het Maupoleum in Amsterdam was bijzonder karakteristiek, tegelijkertijd werd het jaar in jaar uit door Amsterdammers met stip op nummer één van de meteen-slopen-lijst gezet.
Begrijp me goed, ik zou er een lief ding voor over hebben gehad om de zaak terug te kunnen draaien en zo het Carré van Dumont te kunnen behouden (echter geen € 6 miljoen) maar deze uitspraak verraadt toch een beetje dat Statenraad R. Cleton op kosten van de Haarlemse burger zowel de kool als de geit wil sparen door nog maar eens een niets toevoegend extra onderzoekje te gelasten. Waar ik, afgezien van haar inzet, overigens grote bewondering voor heb, is dat Rietvink bij de Raad van State zich wijselijk heeft laten vertegenwoordigen door een advocaat, terwijl onze overheid zo’n zaak schromelijk onderschat door alleen twee ambtenaren te sturen, hoe deskundig deze ook zijn. Pleiten en juridische haarkloverij is immers een vak apart. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Posted at 1.2.04 by reeskamp

F.Stam
March 15, 2004   12:22 PM PST
 
Buiten dat ik het niet helemaal met je eens ben, in de 19e eeuw hebben ze ongeveer de halve stad gesloopt , ietwat overdreven....maar toch de stadswallen en poorten zijn niet meer als dat niet gebeurd was hadden we inkomsten kunnen genereren uit toeristenbezoek en niet zo weinig ook. Over enige jaren zijn zaken zoals raaks carre beslist de moeite waard van het bekijken je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Bouwtekeningen zeggen niets over hoe mensen zich gaan gedragen op bepaalde plekken.
Verder haal dat irritante draaidingetje van je site het stoort als je aan 't lezen bent
Guus Sprokkereef
February 2, 2004   11:23 PM PST
 
Raaks van State:

Ik denk dat je het de burger niet mag kwalijk nemen als deze protesteert tegen welk plan dan ook en daarvoor alle beschikbare middelen aangrijpt om zijn (of haar) gelijk te halen.

Wel mogen de burgers van Haarlem het de gemeente en de provincie aanrekenen dat zijn niet in overeenstemming met de EIGEN RICHTLIJNEN handelt.

Burgers zijn nu eenmaal zeer conservatief waar het hun eigen leefomgeving betreft. Architecten en stedebouwkundigen hebben vaak een vernieuwende blik op de openbare ruimte, maar zijn niet in staat om de burger te overtuigen, ook dat mag je de burger niet kwalijk nemen.
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry